In deze factsheet van Pharos lees je meer over de huidige situatie rondom opvoedondersteuning bij niet-westerse migranten en vluchtelingengezinnen. Ook vind je hier meer informatie over programma’s die hun aanbod hebben doorontwikkeld om beter aan te sluiten bij gezinnen met een migratie- en vluchtelingenachtergrond, en hoe je kwetsbare groepen bereikt met opvoedondersteuning.