Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun wil. Dat hieronder ook orthodox-protestantse jongeren in Nederland vallen, is minder bekend. In deze kerkelijke gemeenschappen dragen ouders niet zozeer een partner aan, maar accepteren zij een huwelijkspartner soms niet, vaak als deze van een ‘lichtere’ kerk is. Als een stel toch de relatie voortzet, zetten sommige ouders hun kind letterlijk en figuurlijk op straat met koffer en al.

Voor de podcastserie Liefde kent geen dwang van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating werd senior adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie, Hilde Bakker, geïnterviewd. De aflevering gaat over de mechanismen die ervoor zorgen dat er binnen orthodox-protestantse gemeenschappen weinig ruimte is voor vrije partnerkeuze. Gedwongen huwelijken zijn binnen orthodox-protestantse gemeenschappen misschien nog wel een groter taboe dan binnen migrantengemeenschappen. Hilde Bakker ging in gesprek met de manager van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, Diny Flierman. Over welke vormen van dwang orthodox-protestantse jongeren ervaren als ze thuiskomen met iemand die niet van de juiste kerk is.

Luister naar de podcast op Movisie.nl