Populair in juni

Een interview over hoe je spanningen tussen bevolkingsgroepen voorkomt, de resultaten van een enquête onder gemeenten over vluchtelingen en werk én interventies om etnisch profileren te voorkomen. Deze en meer zijn het best gelezen in juni.

Artikel

1. Spanningen tussen bevolkingsgroepen: hoe voorkom je escalatie? Spanningen tussen bevolkingsgroepen zijn van alle tijden. Maar in sommige wijken waar een grote diversiteit aan leefstijlen, opvattingen en culturen samenkomen, kruipen mensen terug in hun schild en durven ze elkaar niet aan te spreken op ongewenst gedrag. Deze onderhuidse onrust zet de verhoudingen onder druk. Vroeg onderhuidse spanningen signaleren en interveniëren is het antwoord. Een interview met onderzoeker Ron van Wonderen.

2. Vluchtelingen aan het werk: 4 aanbevelingen voor gemeenten Gemeenten schatten dat zo’n 60% van de vluchtelingen pas kans op werk heeft na het volgen van een aanvullende opleiding of het doen van vrijwilligerswerk. Daarbovenop is dertig procent volgens gemeenten niet bemiddelbaar naar werk. Dat blijkt uit een enquête van Kennisplatform Inclusief Samenleven waarin bijna 200 gemeenten zijn vertegenwoordigd. De onderzoekers doen op basis van de resultaten aanbevelingen voor gemeenten.

3. Zonder vooroordelen. Een inventarisatie van interventies gericht op preventie van etnisch profileren door het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie Bij etnisch profileren is iemands huidskleur of etnische afkomst reden voor een controle van de politie. Dit berust vaak op onbewuste of op gangbare stereotiepe denkbeelden over bepaalde etnische minderheden en is daarmee een vorm van discriminatie. Kennisplatform Inclusief Samenleven inventariseerde welke werkwijzen worden toegepast om de relatie tussen politie en jongeren te verstevigen en etnisch profileren tegen te gaan.

4. Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf. Een verkenning De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is? Deze verkenning biedt antwoord op deze vragen en geeft handvaten voor beleid om de eenzaamheid bij migrantenouderen te verminderen.

5. Klaar met discriminatie? Onderzoek naar effectiviteit van sociale media-campagnes tegen discriminatie De bestrijding van discriminatie staat in Nederland hoog op de agenda. Met onder andere dialoogbijeenkomsten, diversiteitstrainingen voor werkgevers en films op scholen wordt geprobeerd om discriminatie tegen te gaan. Ook sociale media zoals Facebook en Twitter worden steeds vaker ingezet. Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht of de inzet van sociale media-campagnes discriminatie kan verminderen.