De resultaten van ons onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar hun beleid op nieuwe EU-migranten, een artikel over welke interventies tegen radicalisering werk(t)en en meer. Hier vindt u de best gelezen artikelen van de afgelopen maand.

1. De boel bij elkaar houden -  Voorkomen van uitsluiting topprioriteit bij radicalisering
 

Ben je Marokkaan of Nederlander? Loyaal aan Nederland of zweer je bij jouw Turkse roots? In het huidige politieke en sociale klimaat staan migrantenjongeren ongewild voor dergelijke keuzes. Zo’n polariserende omgeving draagt er bij Nederlandse jongeren met een Marokkaanse en Turkse achtergrond toe bij dat ze zich meer terugtrekken in de eigen groep en een positievere houding ontwikkelen ten opzichte van geweld om de groep te beschermen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

2. Gebrek aan kennis bij gemeenten over nieuwe EU-migranten
 

Gemeenten hebben meer behoefte aan kennis over de leefsituatie van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie is het aantal EU-migranten fors toegenomen. Maar liefst zeventig procent van de gemeenten waar EU-migranten wonen, ervaart problemen met deze nieuwkomers. Gericht beleid ontbreekt echter bij een ruime meerderheid. Dat blijkt uit een grootschalige enquête onder Nederlandse gemeenten, uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving.

3. Blog Halleh Ghorashi: Nederland moet ook deradicaliseren
 

De dominante reactie in Nederland op jongeren die radicaliseren is radicaal: we moeten ze hard aanpakken, ze mogen oprotten of zelfs dood. Hiermee zien we dat Nederland zelf ook aan het radicaliseren is. Er zijn nauwelijks geluiden waarin het zoeken naar een duurzaam antwoord op radicalisering centraal staat. Deze blog is een poging in die richting.

4. Tips om het gesprek aan te gaan met moslimjongeren
 

Veel leerkrachten en jongerenwerkers hebben er mee te kampen: handelingsverlegenheid in gesprek met moslimleerlingen over gevoelige onderwerpen. Of het nu gaat om de strijd in Syrië, de aanslagen in Parijs of cartoons van de profeet Mohammed. De gemakkelijkste weg lijkt om deze kwesties dan maar uit de weg te gaan. Niet doen, blijf in dialoog. Maar hoe doet u dat?

5. Radicalisering: welke interventies werk(t)en
 

Na de opkomst van Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh waren interventies tegen radicalisering big business. Dit stelt religiedeskundige Halim El Madkouri in Trouw, vijf dagen na de aanslagen in Parijs. De roep naar antiradicaliseringsprojecten is nu wederom groot. Wat kunnen we uit de post-Van Gogh periode leren? Welke projecten waren er toen? En: wat werkt?

Jouw bijdrage

1 + 7 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.