De blog over de vluchtelingencrisis van Halleh Ghorashi, hoogleraar en ooit zelf vluchteling, was in september erg populair. Daarnaast viel van alles wat in de smaak: publicatie huwelijksdwang, een pilot voor voedingsbodems in de wijk te herkennen en meer. Hieronder vindt u de vijf best gelezen stukken van de maand.

1. Blog Halleh Ghorashi: Vluchtelingen, een andere mindset voor Europa?
De recente gebeurtenissen met vluchtelingen laten vele gezichten van Europa zien. Zou er geen verbinding mogelijk zijn tussen het barmhartige en het realistische verhaal? Ik pleit voor een solidaire vorm van rationaliteit.

2. Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar etnische herkomst
Er zijn grote verschillen in het gebruik van de jeugdzorg naar etnische herkomst. Dat blijkt uit een analyse die Kennisplatform Integratie & Samenleving maakte van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

3. Pilot voor voedingsbodems in de wijk te herkennen
Om radicalisering onder jongeren effectief tegen te gaan, is het van belang dat gemeenten scherp zicht hebben op de voedingsbodems. Hebben zij behoefte en mogelijkheden tot de ontwikkeling van een instrument om trends vroegtijdig te herkennen? Kennisplatform Integratie & Samenleving voert momenteel een verkenning uit in een multiculturele wijk in een grote gemeente.

4. Publicatie huwelijksdwang
Wanneer spreken we eigenlijk van huwelijksdwang en vanuit welke motieven wordt iemand gedwongen in het huwelijk te treden? Deze factsheet gaat onder andere in op de definitie, omvang, gevolgen en het Nederlandse beleid tegen huwelijksdwang.

5. Weg van het zieligheidsdenken
De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht in 1989 een advies uit over het integratiebeleid. Dat vormde een breuk met de denkwijze over het thema in de jaren ervoor. Bovendien introduceerde de WRR in het rapport de term allochtonen. Emeritus-hoogleraar Integratie- en migratiestudies Han Entzinger blikt terug. Hij was destijds werkzaam bij de WRR en betrokken bij het advies.   

Jouw bijdrage

1 + 0 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.