4 januari 2015 - Kennisplatform Integratie & Samenleving vormt de komende jaren een nieuw  programma op het terrein van integratievraagstukken in Nederland. Het stimuleert en faciliteert het actuele debat en biedt concrete handvatten voor vragen van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financiert dit programma, dat vanaf dit jaar door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie wordt uitgevoerd. Voorheen fungeerde Forum als kennisinstituut voor multiculturele vraagstukken.

Het Verwey-Jonker Instituut en Movisie willen het Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige kennisfunctie op het gebied van integratie. Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut: “Met dit programma willen wij bijdragen aan de onderbouwing van het beleid, de praktijk en het maatschappelijk debat. Integratie is een bijzonder actueel en urgent thema waar wij graag samen met Movisie een bijdrage aan leveren.”

Het programma kent vier hoofdthema’s: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie en toegankelijkheid, en participatie. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving voert onderzoek uit binnen deze thema’s en adviseert professionals, maatschappelijke organisaties, overheden, migrantenorganisaties en bedrijven. Het platform wil antwoord geven op vragen als: hoe leiden gemeenten de integratie van nieuwe migranten in goede banen? Wat heeft een organisatie nodig om een succesvol diversiteitsbeleid te voeren? En: welke praktijkvoorbeelden dragen bij aan een inclusieve en stabiele samenleving?

Bij het kennisplatform is geen sprake van eenrichtingsverkeer. Boutellier: “Het programma heeft een portaalfunctie, waarin we – onder andere via de website – contacten onderhouden met de doelgroepen van het programma. Zij kunnen vragen stellen en relevante onderwerpen melden. We verwijzen door, geven kort en krachtig antwoord of besluiten tot een breder of diepgaander onderzoek naar de binnengekomen vraag.”

Maak alvast kennis met het nieuwe programma via de tijdelijke website www.kis.nl. In het voorjaar van 2015 wordt een uitgebreide versie gelanceerd waar bovendien de portaalfunctie een meer prominente rol krijgt.