Hoe kunnen professionals voorkomen dat iemand radicaliseert? Begin 2016 publiceerde Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) dertien praktijkvoorbeelden die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn toegepast om radicalisering van jongeren tegen te gaan. Deze selectie breidt KIS nu uit met de beschrijving van vier nieuwe inspirerende voorbeelden van interventies. 

Professionals werkzaam bij gemeenten, politie en welzijns-, onderwijs- en maatschappelijke organisaties hebben te maken radicalisering. Zij zijn vaak op zoek naar bruikbare informatie die hen kan helpen in de dagelijkse praktijk. Praktijkaanpakken om radicalisering tegen te gaan, zijn echter lastig vindbaar. En de voorbeelden die beschikbaar zijn, zijn veelal lokaal en projectmatig van karakter.

Na een eerdere publicatie waarin KIS dertien praktijkvoorbeelden beschreef die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn toegepast om radicalisering van jongeren tegen te gaan, heeft KIS in het verlengde hiervan opnieuw een publicatie uitgebracht. Hierin worden vier nieuwe praktijkvoorbeelden om radicalisering te voorkomen uitgebreid beschreven, zodat professionals van elkaar kunnen leren en het wiel niet telkens opnieuw hoeft worden uitgevonden.

 

Inhoud en diversiteit

De vier nieuw beschreven praktijkaanpakken richten zich op uiteenlopende doelgroepen, hebben diverse doelstellingen en maken gebruik van verschillende methoden. De genoemde interventies vormen geen blauwdruk voor een effectieve aanpak. Ze zijn nadrukkelijk niet geselecteerd op basis van (bewezen) effectiviteit, maar vanwege hun inhoud en diversiteit.

De publicatie van KIS geeft op deze manier inzicht in de aanpakken die in het veld zoal worden toegepast om radicalisering tegen te gaan. Het brengt professionals op de hoogte van de geleerde lessen uit de praktijk en stelt hen in staat om contact te leggen met de ontwikkelaars van de interventies om informatie en ervaringen uit te wisselen.

De publicatie brengt professionals op de hoogte van geleerde lessen uit de praktijk

Hieronder worden de vier praktijkaanpakken kort beschreven. In de publicatie vindt u meer informatie over onder meer de achtergrond, de doelgroep en de doelstellingen van iedere aanpak.Tevens treft u per praktijkvoorbeeld de contactinformatie van de ontwikkelaar(s) aan.   

 

Dare to be Grey 

Dare to be Grey is een campagne die zich richt op het tegengaan van polarisatie door een stem te geven aan het ‘grijze’ midden. Volgens de initiatiefnemers, studenten van de Universiteit Utrecht, zijn vooral extreme geluiden in het maatschappelijke debat hoorbaar. De diversiteit aan meningen, nuances en identiteiten komt volgens hen onvoldoende naar voren. Dare to be Grey bestaat uit een online en offline aanpak waarbij personen met een genuanceerde mening worden gestimuleerd om zich uit te spreken. Online biedt de campagne mensen met genuanceerde standpunten een platform om hun persoonlijke verhaal te delen.

Training Omgaan met extreme idealen 

De training Omgaan met extreme idealen is een training die de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds 2015 kosteloos aanbiedt aan professionals die met jongeren werken. In de training staat het aangaan van een gesprek met jongeren met extreme idealen centraal. De training biedt professionals meer inzicht in radicaliseringsprocessen en biedt handvatten om extremisme bij jongeren te voorkomen.

Roadshow Persvrijheid

De Roadshow Persvrijheid is in 2015 ontwikkeld door twee journalisten in samenwerking met Stichting Nieuws in de klas. De Roadshow bestaat uit een lespakket over persvrijheid voor middelbare scholieren en leerlingen van ROC’s en wordt afgesloten met een debat tussen jongeren en vertegenwoordigers van de pers. Volgens de ontwikkelaars van de Roadshow voelen vooral jongeren met een migratieachtergrond zich onvoldoende gehoord door Nederlandse media. De Roadshow wil de afstand tussen jongeren en media verkleinen. Het informeert scholieren onder andere over de werkwijze van de media en maakt hen bewust van de democratische manieren waarop zij zich kunnen uitspreken.

Versterken Weerbaarheid Koerdisch-Nederlandse Gemeenschap

Organisatieadviesbureau Publinc. heeft in 2016 in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een training ontwikkeld voor sleutelfiguren binnen de Koerdisch-Nederlandse gemeenschap. Het doel van de training is om de weerbaarheid van de gemeenschap te vergroten door hen in staat te stellen signalen van radicalisering te herkennen en ertegen op te treden. De training bestaat uit een train-de-trainer-component die aan sleutelfiguren binnen de gemeenschap wordt aangeboden. Zij verzorgen op hun beurt  trainingen over radicalisering binnen de eigen gemeenschap.  

Anderen bekeken ook

Jouw bijdrage

5 + 3 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.