Op deze externe websites vindt u informatie over de situatie van Roma en Sinti in Nederland en Europa.

Nederland

Algemeen

Pharos
Resultaten verwijzingen en links bij zoeken op de term “Roma” op de website van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Zoeken op “Sinti” geeft praktisch dezelfde resultaten. Pharos heeft ook een factsheet Roma opvoeden en opgroeien samengesteld.

Anne Frank Stichting
Resultaten verwijzingen en links bij zoeken op de term “Roma” op de website van de Anne Frank Stichting, dat zich inzet tegen discriminatie en aandacht besteedt aan de geschiedenis van vervolgingen. Naast de joden werden onder meer ook Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog vervolgd en weggeleid naar vernietigingskampen. Zoeken op “Sinti” geeft praktisch dezelfde resultaten.

Overheid

Rijksoverheid

Kamerverslagen, Beantwoording Kamervragen en notities van ministeries. Wanneer gezocht wordt op de zoekterm “Roma” (of Sinti) krijgt u een overzicht van alle relevante rijksoverheid documenten die betrekking hebben op Roma en of Sinti. Veelal betreffen het documenten van de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Wij wijzen u specifiek op het in 2016 afgesloten programma Aanpak uitbuiting Roma-kinderen, een samenwerkingsprogramma van gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit programma werd aangestuurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor informatie over aanleiding, achtergrond en resultaten zie: Afronding aanpak programma aanpak uitbuiting Roma-kinderen. Hoewel het programma is afgesloten blijft het netwerk van gemeenten en legers des heils dat door het programma is ontstaan in stand. Jaarlijks komen zij vier maal bijeen om ervaringen uit te wisellen. De resultaten van het programma zijn geborgd in het webdossier: multi-probleemgezinnen met een roma-achtergrond.

Een ander door de overheid (ministerie van VWS) gecoördineerd programma betreft het jaarlijks beschikbaar stellen van € 500.000 voor subsidies voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma. Elk jaar is de sluitingsdatum 1 mei. Voor voorwaarden zie: https://www.kis.nl/overheidsbeleid/subsidieregeling-voor-roma-en-sinti-projecten

Onderwijs

Landelijke ondersteuning Onderwijs aan kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti

In Nederland zijn er zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau mensen die het onderwijs aan kinderen van woonwagenbewoners, Roma en Sinti ondersteunen. OWRS is een landelijk platform dat deze mensen bindt en verbindt om het onderwijs aan deze groep en culturen te bevorderen. Onderwijs en het behalen van een startkwalificatie is voor de kinderen van deze doelgroep nog niet altijd vanzelfsprekend.

Op verzoek van het ministerie van OCW is de Landelijke Ondersteuning voor Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen met ingang van april 2019 ondergebracht bij het landelijke GOAB-ondersteuningstraject (Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid). Dit traject wordt uitgevoerd door het consortium Oberon, Sardes en CED-Groep.

 

Roma en Sinti zelforganisaties

Roma en Sinti organisaties in Nederland zijn vooral lokaal georganiseerd. Vooralsnog zijn zij online weinig zichtbaar.

Nederlandse Roma Vereniging (Lelystad)

Stichting Roma nieuwe generatie Lelystad

Vereniging Sinti Roma en Woonwagenbewoners Nederland (Arnhem)

StepUp4Youth. Roma community in Lelystad. Deze organisatie organiseert onder meer wekelijkse schoonmaak/opruimacties in de buurt die door kinderen wordt uitgevoerd.

 

Cultuur en historie

Internationale gipsy festival in Tilburg

Geschiedenis en cultuur van het zigeunerleven

Digitale tentoonstelling over de 'vergeten genocide' op Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog

Sinti en Roma door de eeuwen heen in Nederland
Op 2 mei 2016 is de reizende tentoonstelling "Sinti en Roma door de eeuwen heen" in den Haag geopend. De tentoonstelling is vervaardigd door stichting O Lungo Drom in samenwerking met partners waaronder stichting Vredeseducatie Utrecht en werd financieel mogelijk gemaakt door de subsidie regeling Emancipatie/Participatie Sinti en Roma in het kader van het Naoorlogs Rechtsherstel. Na Den Haag resit de tentoonstelling door het hele land. Het is een langlopend project met educatieve componenten, zoals een handleiding voor docenten/begeleiders en een Kijkwijzer voor kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar. De materialen voor docenten/begeleiders en de kijkwijzer zijn downloadable via www.olungodrom.nl
Op deze website zijn ook impressies van de opening van 2 mei 2016 te vinden.

Alles van Roma en Sint in beeld
Vier korte films van filmmaker Bob Entrop uit 2008 over de Sinti en Roma. In dit filmprojec neemt de maker de kijker mee op zijn persoonlijke zoektocht naar de cultuur van de Sinti en Roma in Nederland. (in eerste instantie uitgezonden door RVU, daarna herhaald door de VPRO).

Taarten van Abel over Angelina
Documentaire over Angelina uit 2015 die in het VPRO programma Taarten van Abel een taart bakt voor de burgemeester van Amsterdam omdat zij met haar Roma familie niet in woonwagens in Amsterdam mogen wonen. In deze documentaire wordt op speelse wijze ook veel achtergrondinformatie gegeven over Roma en Sinti in Nederland.

Puberruil - Zapp
Romajongen uit Lelystad ruilt met een niet-Romajongen uit Oost-Zaan

Film over 'zigeuners' in Slowakije

De Muur - Slowakije
In Slowakije liggen veertien muren die bedoeld zijn om te voorkomen dat de Slowaken last hebben van de straatarme Roma-bevolking. Menno Bentveld probeert te ontdekken waarom de overheid muren bouwt in plaats van de problemen op een menselijke manier op te lossen.Programma in het kader van de 25-jarige herdenking van de val van de Berlijnse Muur. Menno Bentveld reist in een zesdelige documentaireserie langs zes separatiemuren. Vijfentwintig jaar na de val van de Berlijnse Muur gaat Menno Bentveld op zoek naar muren die volkeren van elkaar scheiden. Hij gaat op zoek naar verhalen die inzicht geven in het effect van muren op mensen.

Gypse Roma Urban Balkan Beats (GRUBB)
GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats) is een opwindende show gemaakt door jonge Roma (14-20) en door internationale kunstenaars. Met behulp van traditionele Roma muziek en dans, maken de jonge artiesten een hedendaagse en onvergetelijke theater ervaring. De show, een mengsel van hip hop, rap en Roma muziek, behandelt thema’s als eerste liefde en vriendschap en de dagelijkse strijd tegen armoede en vooroordelen. De show werd bedacht en geregisseerd door de inspirerende Canadese filmregisseur Serge Denoncourt.

Aferim!
Aferim! (Nederlands: Bravo!) is een Roemeens-Bulgaars-Tsjechische film uit 2015 onder regie van Radu Jude. De film ging in première op 11 februari op het Internationaal filmfestival van Berlijn 2015 in de competitie voor de Gouden en Zilveren Beer.

De film speelt zich af in Oost-Europa in 1835 in het vorstendom Walachije. Constandin en zijn zoon worden ingehuurd door de edelman Iordache om Carfin, een weggelopen zigeunerslaaf te vinden die weggelopen is na een affaire met Sultana, de vrouw van de edelman. De zigeunerslavernij duurde van de dertiende tot het einde van de negentiende eeuw en is een fenomeen waar weinig of geen openbaarheid aan wordt gegeven maar wel van grote invloed was op het sociale leven in Roemenië.

 

Europa

Er zijn diverse Europese organisaties, in veel gevallen verbonden aan de Europe Commissie, die zich richten op de verbetering van de levensomstandigheden van Roma (en Sinti) in Europa.

European Union Agency for Fundamental Rights
Website van European Union Agency for Fundamental Rights (Europees Bureau voor grondrechten) op het thema Roma. In 2011 heeft de Europese Commissie verordonneerd dat er een kader moet komen voor nationale Roma (inclusief Sinti) integratie strategieën. De FRA is gevraagd is om de nationale integratie strategieën te monitoren en voor zover mogelijk een set van vergelijkbare indicatoren met de deelnemende landen te ontwikkelen met als uiteindelijke doel de integratie van Roma in de Europese landen te bevorderen. Via deze website is de voortgang hiervan te volgen.

Portaal van de Europese Commissie over Roma

Europese Commissie: sociale inclusie Roma in Europa
Website van de Europese commissie, directoraat generaal voor justitie en consumentenzaken met informatie over activiteiten van dit directoraat op het terrein om de sociale inclusie van Roma in Europa te bevorderen

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (Europese Commissie)
Dit directoraat heeft onder meer een beginselprogramma opgesteld onder de titel “De 10 gemeenschappelijke basisbeginselen met betrekking tot de integratie van Roma”.

ERGOnetwork
ERGO is een Europese netwerkorganisatie waarin ook Roma participeren. Missie is stigmatisering en discriminatie van Roma tegen gaan en een einde maken aan uitsluitingspolitiek.

EURoma
EURoma is een Europees netwerk van 12 EU lidstaten met als doel om het effectief gebruik van structurele EU fondsen te promoten ten dienste van de sociale inclusie van Roma. Overigens, Nederland maakt hier geen deel van uit.

OSCE
Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Door middel van projecten gericht op onder meer politieke participatie, onderwijs, huisvesting, bestrijding racisme en discriminatie, bevordert deze organisatie de leefsituatie van Roma en Sinti in Europa.

Raad van Europa, Ad Hoc Committee of Experts on Roma Issues (CAHROM)
In deze raad is ook de inbreng van Nederland ingebracht op het terrein van mensensmokkel, kinderhandel en uithuwelijking.

Raad van Europa, alliantie van gemeenten en regio's voor Roma-inclusie.
Op verzoek van de Europese Commissie is een interactieve kaart ontwikkeld waarin regio’s, steden en gemeenten gemarkeerd zijn die zich actief inzetten voor de integratie van Roma.

Europees Roma Informatie Bureau (ERIO)
Een internationale lobbyorganisatie die de politieke en publieke discussie over Roma aangelegenheden tracht te stimuleren, door actuele en gedetailleerde informatie rond verschillende beleidsthema’s te delen met EU organen, Roma middenveldorganisaties, overheden en intergouvernementele organisaties.

European Committee on Romani Emancipation
Website van de European Committee on Romani Emancipation (ECRE): een Europese NGO dat strijdt tegen de discriminatie van Roma in Europa.

Europese Roma Rights Centre (ERRC)
Een internationale publiekrechtelijke organisatie die zich inzet voor de bestrijding van anti-Roma racisme en de schending van Roma-mensenrechten door middel van strategische geschillen, onderzoek en beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en onderwijs over mensenrechten.

Roma Decade
Europese website (voornamelijk Oost-Europese landen + Spanje, Noorwegen en de VS) om de integratie van Roma in de diverse Europese landen te bevorderen.

 

Wereldwijd

Wereldbank
De Wereldbank heeft in het verleden verschillende projecten ondersteund die de levensomstandigheden van Roma moesten verbeteren. Op dit moment zijn er geen lopende Romaprojecten.

Dit overzicht is mede gevoed door de website van OWRS.

Heeft u aanvullingen of stuit u op iets wat gecorrigeerd moet worden? Meld dit aan Bard Briels, b.briels@movisie.nl of 06-55440526.

Anderen bekeken ook

3 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
goeie morgen ik had n vraagje over oorlog slacht offers mijn vader heeft ook in de concentratik camp ge zitten in Auschwitz buchenwald jozef freiwalt ge boren 1912 ik had graag in vermatsie willen hebben af zender jozef freiwalt woond in arnhem ge boren 1950 klispad 4 6841 gw 026 3835478
Kunt me altijd bellen jozef, 0652200095

Jouw bijdrage

3 + 9 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.