Wat is radicalisering en gewelddadig jihadisme? En wat is uw rol bij de preventie ervan? Gemeente.nu organiseert op 8 oktober in Rotterdam een seminar over de preventie van radicalisering voor professionals in het sociaal domein. Twee experts van Kennisplatform Inclusief Samenleven geven hier een presentatie over interventies tegen radicalisering.

De afgelopen jaren zijn veel concrete aanpakken tegen radicalisering ontwikkeld, vaak op lokaal niveau en gericht op specifieke doelgroepen. Slechts weinig interventies zijn geëvalueerd op effectiviteit of overdraagbaar gemaakt voor een andere context. Meer kennis over ‘wat werkt’ is nodig. Kennisplatform Inclusief Samenleven nam het initiatief om te inventariseren welke aanpakken van radicalisering in Nederland beschikbaar zijn. In het project Radicalisering: wat werkt? gaan Ron van Wonderen (Verwey-Jonker Instituut) en Marijke Booijink (Movisie) na in hoeverre interventies al overdraagbaar gemaakt zijn. Enkele resultaten uit het onderzoek worden tijdens het seminar op 8 oktober gepresenteerd. Ook worden de kwaliteit en evaluaties van interventies bekeken.

Programma en aanmelden

Tijdens het seminar brengen invloedrijke sprekers gefundeerde achtergronden, actuele manieren van aanpak, succesfactoren en zijn er mini-masterclasses met interactieve praktijkcases. Bekijk het volledige programma en meld u aan voor het seminar.

Leestip: Radicalisering, welke interventies werk(t)en?
Na de opkomst van Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh waren interventies tegen radicalisering big business. De roep naar antiradicaliseringsprojecten is nu wederom groot. Wat kunnen we uit de post-Van Gogh periode leren? Welke projecten waren er toen? En: wat werkt?