Situatie Roma en Sinti vergt actie

Bij Roma en Sinti wordt er al gauw gedacht aan een woonwagen. Dat beeld klopt maar ten dele: veel Roma en Sinti wonen in een huis. Waar ze ook leven, de economische omstandigheden van veel Sinti en Roma zijn in vergelijking met de algemene bevolking niet zo goed. Armoede komt veel voor met onder meer als gevolg dat hun gezondheid slechter is dan die van de gemiddelde Nederlander.

Artikel
Sinti en Roma

Samen met familie wonen, is erg belangrijk voor veel Roma en Sinti. Daarom leeft een deel van de Roma en Sinti liever in een woonwagen op een eigen locatie dan in een huis in een reguliere woonwijk. Toch woont een groot deel van de Roma en Sinti in een huis. In sommige gevallen wordt er aan beide kanten, de buurtbewoners evenals de Roma- of Sinti-familie, overlast ervaren. Dit blijkt uit de Monitor Inclusie die Movisie in 2013 heeft uitgegeven. Deze overlast heeft vaak te maken met een verschil in cultuur: bij belangrijke familiegebeurtenissen komt de vaak uitgebreide (internationale) Roma- of Sinti-familie graag bij elkaar. Ook wonen Roma en Sinti meestal met meerdere generaties in een, soms klein, huis.

Uitsterfbeleid

In sommige gemeenten die mee hebben gedaan aan de Monitor Inclusie, wordt het leven in familie- en groepsverband of in woonwagens ontmoedigd of onmogelijk gemaakt. Dit laatste wordt het "uitsterfbeleid" genoemd. De vereniging van Sinti, Roma en woonwagenbewoners en een vertegenwoordiger van de Friese Roma hebben in 2014 bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer grote kritiek geuit op dit uitsterfbeleid van gemeenten. Het College van de Rechten van de Mens heeft in 2014 geoordeeld dat gemeente Oss met het uitsterfbeleid woonwagenbewoners discrimineert. Een andere vorm van discriminatie waar Roma en Sinti die in een woonwagen leven mee te maken kunnen krijgen, is de toegang tot verzekeringen voor hun wagen. Artikel 1 meldt in een literatuuronderzoek dat verzekeringsmaatschappijen in het verleden soms onterecht onderscheid hebben gemaakt op basis van postcode.

Armoede en slechte gezondheid

Armoede is een groot probleem; veel Roma en Sinti leven in slechte economische omstandigheden. Dit speelt nog sterker onder Roma die stateloos zijn. De indruk van de onderzoekers van zowel de Monitor Inclusie als het rapport van Artikel 1 is dat Roma en Sinti door armoede gemiddeld in een slechtere gezondheidssituatie verkeren. Het gaat hier zowel om de lichamelijke als de psychische gezondheid. Die slechtere gezond wordt verergerd door het gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg evenals taboes rondom gezondheidsklachten en in het bijzonder rondom psychische problematiek. Roma, Sinti en woonwagenbewoners hebben een significant lagere levensverwachting dan andere Europeanen. In de Monitor Inclusie vertelt een professional over een vrouw van 63 jaar die verreweg de oudste was in haar Roma-gemeenschap.

Wereld Romadag

Volgens de Monitor Inclusie van Movisie is het belangrijk om expliciet aandacht te hebben voor Roma en Sinti en, samen met experts en Roma en Sinti zelf, op zoek te gaan naar hoe hun leefsituatie verbeterd kan worden. Kennisplatform Inclusief Samenleven ondersteunt in het kader van het project Kennisfunctie Roma en Sinti lokale Roma- en Sinti-gemeenschappen die zich actief bezighouden met de versterking van de lokale integratie. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met de gemeente en maatschappelijke organisaties. Zo was het kennisplatform in het kader van Wereld Romadag (8 april) betrokken geweest bij de organisatie van een Roma-dag in Lelystad. 

Meer informatie?Neem contact op met:

Bard Briels

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-55440526
Afbeelding