Stap voor stap interventies tegen discriminatie ontwikkelen

Stel je bent jongerenwerker en je hoort dat jongeren in jouw wijk honderden sollicitatiebrieven schrijven maar niet uitgenodigd worden voor een gesprek. Waarschijnlijk heeft het te maken met hun niet-westerse naam. Wat kan je dan het beste doen? KIS ontwikkelde een stappenplan om projecten of interventies tegen discriminatie te ontwikkelen of te verbeteren.

Artikel
Discriminatie

In het geval van arbeidsmarktdiscriminatie kiezen de meeste sociaal professionals ervoor om een sollicitatietraining of weerbaarheidstraining te ontwikkelen voor jongeren, merkt KIS-onderzoeker Hanneke Felten. ‘Dergelijke trainingen zijn natuurlijk mooie en nuttige initiatieven. Maar de vraag is wel: tackel je daarmee het probleem? Verminder je hiermee discriminatie op de arbeidsmarkt of leer je juist jongeren daarmee om te gaan?’ Een veel voorkomende valkuil is dat men vaak direct begint bij de oplossing, zonder eerst te ontrafelen of de gekozen methode het probleem oplost. De nieuwe publicatie van KIS is daarom een geschikt hulpmiddel als je een interventie tegen discriminatie gaat ontwikkelen of juist wil verbeteren. De wegwijzer helpt initiatiefnemers van antidiscriminatie-interventies – bijvoorbeeld sociaal wijkteams of antidiscriminatievoorzieningen – in zeven stappen (zie illustratie) bij het beschrijven van de aanpak, welke oplossing ze het beste kunnen kiezen en wat er uiteindelijk is verbeterd dankzij de interventie.

Probleem beschrijven

Het stappenplan begint bij het begin: de probleemomschrijving. Aan welk concreet probleem wil je iets doen en hoe kun je veranderingen daarin monitoren? Je kunt namelijk niet alle discriminatievormen tegelijkertijd oplossen. De onderzoekers raden aan om scherp te beschrijven waar het probleem zich voordoet evenals de vorm of de doelgroep waar de interventie zich op richt. Het afbakenen en concretiseren van het probleem is belangrijk om scherp te krijgen wat je precies doet, wat er moet veranderen en wat je daarvoor nodig hebt.

Doorloop alle 7 stappen in de wegwijzer

Onderbouwing van je aanpak

Het stappenplan zorgt er ook voor dat je aan de slag kunt met de onderbouwing van de effectiviteit van je aanpak. Ikram Taouanza ontwikkelde het instrument en licht toe: ‘Soms kunnen interventies gericht op antidiscriminatie niet of zelfs averechts werken. Denk bijvoorbeeld aan interventies waarin stereotypen worden herhaald vanuit de gedachte dat deze daarna onderuit gehaald of ontkracht kunnen worden. Uit onderzoek weten we echter dat herhaling van stereotypen ervoor zorgt dat deze stereotypen juist bevestigd worden. Vervolgens wordt elke keer als je een stereotype opnieuw ziet of hoort, de associatie in je brein daarmee versterkt. Onbewuste stereotypen kunnen daardoor toenemen.’ Door interventies goed te onderbouwen kan dit voorkomen worden en kan een interventie worden aangepast om zo het beste resultaat te behalen.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding