Wat leert beschikbaar onderzoek ons over wat werkt bij de bevordering van de arbeidsdeelname van statushouders? Zet in op werk en doe dat slim: combineer trajecten van werken en leren. Dit is een van de aanbevelingen uit het nieuwe dossier Wat werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie statushouders? 

Gemeenten krijgen weer een grotere regierol bij de bevordering van de arbeidsparticipatie van statushouders. Het is daarom belangrijk dat beleidsprofessionals inzicht krijgen in de werkzame elementen daarbij. Deze zijn nu handzaam gebundeld in ons nieuwe Wat werkt bij-dossier, waarvoor de onderzoekers een uitgebreide literatuurresearch deden. De aanbevelingen zijn onder vijf onderwerpen te vatten (zie onder). 

Samenhang tussen maatregelen

‘Het belangrijkste is dat die beoogde maatregelen in samenhang gebeuren, met een geïntegreerde aanpak‘, stelt onderzoeker Thijs van den Enden. Hij geeft een voorbeeld. ‘Een statushouder heeft overdag taalles, maar er wordt een baan voor hem gevonden waardoor hij moet stoppen met deze taallessen. Fijn, die baan, maar het stagneert zijn taalontwikkeling.' Of zoals ook weleens gebeurt, stelt hij, ‘dat iemand een opleiding doet maar uitvalt door psychische problemen. Hetgeen niet verwonderlijk is, want nogal wat statushouders kampen met traumatische ervaringen door hun verleden als vluchteling.’ Zorg voor een aanpak in samenhang. En zorg voor een begeleider die overzicht houdt over de verschillende aspecten die een rol spelen bij de arbeidsparticipatie van statushouders. Van den Enden: ‘Er zijn nu veel instanties bij betrokken, de aanpak is vaak verkokerd.’  

De adviezen uit het dossier Wat werkt omvatten de volgende vijf onderwerpen:

1. Taalvaardigheid 

-  Combineer taalonderwijs met het opdoen van werkervaring.

2. Opleiding, kennis en (werknemers)vaardigheden

- Combineer trajecten van werken en leren.
- Gebruik expertpanels, competentietesten of assessments om de kennis en vaardigheden sneller en adequater in kaart te brengen. Betrek werkgevers in de ontwikkeling en het gebruik van deze tools.

3. Sociaal netwerk

- Zet een mentor, maatje of coach in.
- Train de statushouders gericht op presentatie en zoekgedrag.

4. Gezondheid en financiële problematiek

- Wees alert op deze problemen.
- Bekijk per individu naar de behoeften en wensen, zoals verbetering van kennis en vaardigheden, uitbreiding van het sociale netwerk of het versterken van het zelfvertrouwen.

5. Bemiddeling werkgever

- Zorg voor een bemiddelaar die regelmatig contact heeft met de werkgever en de werkzoekende voor juiste matching.

De belangrijkste resultaten van dit dossier zijn gebundeld in een infographic. Download deze infographic. Of download de volledige publicatie Wat werkt bij de bevordering van arbeidsparticipatie statushouders?

 

In het najaar van 2018 verschijnt een aanvullend instrument: een verbetertool met praktische tips voor professionals en vrijwilligers. Hoe breng je bijvoorbeeld de belastbaarheid van statushouders in kaart? Waar moeten jobcoaches of andere begeleiders op letten in hun contact met werkgevers? Hoe kun je snel posttraumatische klachten bij statushouders herkennen?

Anderen bekeken ook