Vanaf 1 januari 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen bij gemeenten. Om de overgang van de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen naar gemeenten te ondersteunen en deze te verbeteren, zijn het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), Stichting Kinderpostzegels en Kind met recht begin 2018 een project gestart: Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks. Hiervoor hebben we behoeften geïnventariseerd onder gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ouders en kinderen.

Op 26 maart organiseren wij in Utrecht een symposium voor gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere professionals die te maken hebben met gevluchte kinderen. Doel van het symposium is een aanzet te geven om de jeugdhulp aan deze doelgroep goed te organiseren en te verbeteren.

Wanneer: dinsdagmiddag 26 maart 2019 van 12.30-17.00 uur

Waar: Zalen van Zeven: Boothstraat 7 in Utrecht

[streamer]Wegens onverwacht grote belangstelling, zijn de aanmeldingen voor dit evenement nu gesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Programma

12.30-13.00        Inloop en lunch

13.00-14.15        Plenair

Met onder andere:

 • Opening door middagvoorzitter Myra ter Meulen
 • Toelichting jeugdhulp aan asielzoekerskinderen - met Trudy Mooren (Centrum ’45)
 • Resultaten project ‘Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, nu en straks’
 • Eerste vragen vanuit het publiek

14.30-15.45        Workshops

Met keuze uit drie verdiepende workshops, met korte presentaties (onderaan deze pagina is meer informatie te vinden):

 • Workshop I - Preventie (met Trea Hempenius)
 • Workshop II - Rol van gemeenten (met Gerry Drijfhout en Irene Salomons)
 • Workshop III - Cultuursensitief werken (met Cor Hoffer)
 • Workshop IV - Specifieke behoeften van asielzoekerskinderen (met Elianne Zijlstra)

16.00-17.00        Plenair

Met onder andere:

 • Eerste reacties zaal
 • Pleidooi voor samenwerking (optreden)
 • Wat ga je doen?
 • Afsluiting

Website

Om gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere professionals te ondersteunen bij het bieden van adequate jeugdhulp aan asielzoekerskinderen, hebben we een website gemaakt. Op www.jeugdhulpasielzoekerskind.nl staat allerlei informatie die kan helpen.

Heb je suggesties over de geboden informatie, of vragen/opmerkingen over het symposium, dan kun je ons mailen via info@jeugdhulpasielzoekerskind.nl.

 

Informatie over de workshops

Workshop I – Preventie

Met Trea Hempenius, Coördinator Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA), GGD Friesland.

Asielzoekerskinderen hebben vaak heftige ervaringen of stress ondervonden in hun herkomstland, tijdens hun reis naar Nederland of hier in de asielopvang. Deze ervaringen hebben effect op hun lichamelijke en psychische gezondheid. Met preventieve maatregelen en lichte hulp kan worden voorkomen dat asielzoekerskinderen (in een later stadium) een beroep moeten doen op zwaardere en specialistische jeugdhulp.

Wat behelst preventie voor deze groep kinderen? Hoe kan het in de praktijk worden vormgegeven en met wie? Aan de hand van voorbeelden uit Friesland wordt samen onderzocht wat je kunt doen voor asielzoekerskinderen in jouw regio.

 

Workshop II – Rol van gemeenten

Met Gerry Drijfhout, beleidsmedewerker gemeente Dronten, en Irene Salomons, gids jeugd AZC Dronten.

De gemeente is vanaf 2019 verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Ieder kind moet passende hulp krijgen als dat nodig is. Maar hoe organiseer je als gemeente dat vraag en aanbod op elkaar aansluit: hoe krijg je kennis van deze doelgroep, hoe inventariseer je wat deze kinderen nodig hebben en wat jeugdhulpaanbieders aanbieden, hoe weet je welke hulp je moet inkopen en met wie je moet samenwerken om optimale hulp te organiseren? En wat als je geen passende hulp kunt vinden? In Dronten hebben ze (in een pilot) ervaring opgedaan die ze graag delen met gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere professionals.

 

Workshop III – Cultuursensitief werken

Met Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog. Zelfstandig trainer en adviseur cultuursensitief werken.

Professionals die met asielzoekerskinderen werken, worden geconfronteerd met soms andere opvattingen over ziekten, beperkingen en psychische problemen. Ook de manieren om hulp te zoeken kunnen verschillen, evenals opvoedings- en levensstijlen en visies op het dagelijks functioneren van asielzoekerskinderen en hun naasten. Hoe voorkom je dat deze verschillen tot misverstanden of spanningen leiden? Hoe zorg je dat je zo optimaal mogelijke jeugdhulp biedt aan deze kinderen uit verschillende achtergronden? Hoe kunnen het Culturele Interview en het Cultureel Venster Jeugdhulpverlening (CVJ) je als professional ondersteunen? Cor Hoffer gaat hierover in gesprek met de deelnemers, met praktische voorbeelden.

 

Workshop IV –Specifieke behoeften van asielzoekerskinderen

Met Elianne Zijlstra, universitair docent orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor kinderen en vreemdelingenrecht.

Asielzoekerskinderen zijn in de eerste plaats kinderen, net als hun leeftijdsgenoten, die soms wat ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn asielzoekerskinderen door de situatie waarin zij verkeren extra kwetsbaar. Voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders is het van belang om kennis te hebben van deze specifieke doelgroep, zeker als het gaat om het inzetten van een passend aanbod. Hoe help je deze kinderen het beste? Door ze serieus te nemen en gebruik te maken van hun ervaringen. Elianne Zijlstra gaat in gesprek met de deelnemers over praktische achtergronden, onderzoek en voorbeelden.

Jouw bijdrage

2 + 17 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.