Toolkit diversiteitsensitieve jeugdzorg - drie vragen aan Hans Bellaart

Kortgeleden is de toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp verschenen. De toolkit bestaat uit vier tools om jeugd- en gezinsprofessionals en organisaties te ondersteunen in het werken met jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond. De ondersteuning van deze groepen is een urgent vraagstuk in de jeugdhulp. Waaruit bestaat deze toolkit? Drie vragen aan projectleider Hans Bellaart.

Artikel
Jeugd en opvoeding

Waarom zijn er nieuwe tools ontwikkeld?

'De diversiteit in de Nederlandse samenleving wordt steeds groter en daarmee ook het belang van diversiteitsensitieve jeugdzorg. In samenwerking met Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en het leernetwerk met professionals heeft KIS nieuwe tools ontwikkeld waar jeugdprofessionals en managers direct mee aan de slag kunnen in hun eigen organisatie.

Wat zijn dat voor tools?

'Het zijn vier tools: er is een tool waarmee je aan de hand van casussen stil kan staan bij mogelijke verschillen in referentiekaders en hoe je, ondanks grote verschillen, toch een vertrouwensrelatie op kan bouwen. Ook is er een stappenplan om jeugdhulporganisaties te ondersteunen bij de samenwerking met informele organisaties. Met een andere tool kan je laagdrempelig het jeugdzorgsysteem in Nederland uitleggen. Tenslotte is er een tool om binnen de organisatie een visie op diversiteitsensitief werken te ontwikkelen.'

Wat gaat KIS doen met de tools?

'We onderzoeken dit jaar op welke wijze het diversiteitsensitief werken meer aandacht kan krijgen in de jeugdzorg. We betrekken de belangrijkste koepelorganisaties en kennisinstituten, gemeenten en instellingen daarbij. Binnenkort plaatsen we op kis.nl een uitgebreid overzicht van trainingsaanbod en tools voor de jeugdzorg. Er is al veel kennis en we hopen dat de kennis meer gebruikt gaat worden.'

Meer informatie?Neem contact op met:

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding