'Mijn kind is verdrietig als ze weer voor Turk of allochtoon is uitgescholden. Hoe kan ik haar beschermen tegen die pijn?” Of: 'Mijn kind zit dagelijks op internet waar zij met verkeerde mensen in contact kan komen en verkeerde dingen aanleert. Hoe moet ik daarmee omgaan?'

Dit zijn twee voorbeelden van vragen die bij ouders van tieners uit migrantengezinnen kunnen spelen. De Amsterdamse Kenniswerkplaats Tienplus heeft een top vijftien opvoedvragen samengesteld om professionals alert te maken op opvoedkwesties die in gezinnen van allerlei komaf kunnen spelen.

Voor de vragen van ouders met jonge kinderen is al langere tijd aandacht. Veel ouders ervaren echter juist vanaf de puberteit twijfels en onzekerheid over de opvoeding. Op basis van het beschikbare onderzoek over vragen en behoeften van opvoeders, landelijk en in Amsterdam, heeft de Kenniswerkplaats Tienplus een lijst samengesteld die een overzicht geeft van belangrijke opvoedthema’s binnen deze doelgroep.