Betere samenwerking tussen gemeenten en migranten- en vluchtelingenorganisaties is hard nodig om kwetsbare en geïsoleerde groepen áchter de voordeur te bereiken. Een belangrijke les uit de coronatijd, zo bleek 2 november tijdens de Movisie-sessie Veiligheid in coronatijd: Hoe werk je goed samen met migrantenorganisaties? ‘We maken nog te weinig gebruik van informele kracht van een gemeenschap of netwerk. Dat moet echt beter’, stelt de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.

Burgemeester Marcouch was één van de sprekers van de bijeenkomst Veiligheid in coronatijd: hoe werk je goed samen met migrantenorganisaties’, georganiseerd door Movisie en het Consortium Zelfbeschikking vanuit de Alliantie Verandering van Binnenuit. De burgemeester riep tijdens de eerste lockdown Arnhemmers in een brief op alert te zijn op signalen van huiselijk geweld. ‘Het gemeenste gevaar op aarde’, aldus Marcouch. ‘Dit geweld geschiedt namelijk op die ene plek die voor ons heilig is. Thuis. Meestal gepleegd door de mensen die je lief hebt.’

Duurzame bruggen bouwen tussen lokale migrantenorganisaties en formele instellingen

KIS onderzocht al eerder hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale (formele) instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond. De bevindingen brachten we in kaart in een rapport. Ook is er een praktische handreiking gemaakt voor gemeenten, instellingen en migrantenorganisaties.

Verder lezen bij Movisie

Dit artikel verscheen eerder op movisie.nl.

Lees het volledige artikel