Het nieuwe rapport ‘Weerbare meiden. Werkzame mechanismen voor het vergroten van weerbaarheid bij meiden met een migratieachtergrond’ houdt de weerbaarheidsaanpak van diverse organisaties tegen het licht. Naar aanleiding van vragen uit het werkveld aan het Portaal van Kennisplatform Integratie & Samenleving, zijn een aantal goede voorbeelden uit de theorie en de praktijk in kaart gebracht. Zo kunnen meiden met een migratieachtergrond verder versterkt worden in hun weerbaarheid.

Jamila Achahchah, adviseur bij Movisie, vertelt over het onderzoek: ‘Veel meiden met een migratieachtergrond hebben behoefte aan een weerbaarheidstraining. Een aantal organisaties is bezig met een genderspecifieke aanpak voor het vergroten van weerbaarheid van meiden en vrouwen met een migratieachtergrond.' Wat haar opvalt is dat er geen onderbouwde, laat staan effectieve weerbaarheidsinterventie gericht op meiden met een migratieachtergrond bekend is. Achahchah: ‘Het zijn veelal losse werkvormen of onderdelen van een interventie die vanuit eigen praktijkervaring aangepast zijn op de doelgroep. Het is daarom nog niet goed mogelijk om een aanpak als effectief te bestempelen, zeker als deze onvoldoende is onderbouwd.’

Deskundig en diversiteitsgevoelig

KIS- onderzoeker Ikram Taouanza, auteur van het rapport, legt uit: ‘Er is geen blauwdruk voor het vergroten van weerbaarheid en het kan ook niet “van buitenaf” worden opgelegd aan de meiden. Bij het kiezen van een werkvorm houdt een trainer rekening met bijvoorbeeld trauma’s, het concentratievermogen of het opleidingsniveau.’

Er is geen blauwdruk voor het vergroten van weerbaarheid

In de verkennende studie worden werkzame elementen besproken die volgens de experts belangrijk zijn voor het vergroten van weerbaarheid van deze meiden. Aanbieders van trainingen en interventies kunnen de weerbaarheid vergroten door het toepassen van o.a. de volgende tips.

Tips
  • Laat de meiden zelf de doelen bepalen. De leefwereld verschilt namelijk per persoon.  Het is daarom belangrijk om goed in kaart te brengen waar de meiden tegen aan lopen.
  • Zorg dat de trainer diversiteit-gevoelig is (en idealiter een vorm van ervaringsdeskundigheid bezit)
  • Laat de meiden met elkaar in een veilige omgeving hun ervaringen uitwisselen (peer-support) waarbij ze ook vaardigheden en coping strategieën kunnen oefenen.
  • Zorg voor kennis van GGZ-problematiek of snel te kunnen doorverwijzen naar specialistische hulp indien nodig.

Meer zicht op wat er werkt

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft naar aanleiding van deze verkenning besloten verder onderzoek te doen naar het onderwerp. Achahchah: ‘Dankzij deze verkenning weten we nu meer zicht op wat er werkt en in de praktijk en wat  werkzame mechanismen zijn volgens de literatuur bij het vergroten van de weerbaarheid bij meiden met een migratieachtergrond.’  Zo kunnen ontwikkelaars en aanbieders van trainingen en interventies hun werk kwalitatief verbeteren. En daardoor kan uiteindelijk de weerbaarheid van meiden met een migratieachtergrond worden verbeterd.

Jouw bijdrage

12 + 6 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.