Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide Nederlanders opgezet en bezocht. Hoe kunnen burgerinitiatieven meer inclusief zijn? We delen tips in een animatie.

Van diversiteit naar inclusiviteit

Diversiteit is niet hetzelfde als inclusie. Diversiteit gaat namelijk uitsluitend over de mix van mensen, inclusie is ervoor zorgen dat deze mix werkt. Drie adviezen om als bewonersinitiatief van diversiteit naar inclusie te komen: 

  1. Heb oog voor de ander op individueel niveau. Ga uit van ‘talent van de mens’ in plaats van afkomst.
  2. Werk op basis van behoeften en ideeën van mensen.
  3. Organiseer interactie op groepsniveau. Breng partijen samen, luister naar wat de buurt nodig heeft en organiseer dialoog.

Anderen bekeken ook

  • Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht op welke manier deze initiatieven burgers van niet-westerse herkomst beter kunnen betrekken. De...
    Bekijk