Vluchtelingenkinderen zijn vaak extra kwetsbaar. Voor professionals en vrijwilligers die in de kinderopvang te maken hebben met deze kinderen en hun ouders zijn er nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden, en tips. 

Hoe communiceer je met ouders die analfabeet zijn en totaal geen Nederlands of Engels spreken? Hoe kom je erachter of afwijkend gedrag van een kind te maken heeft met een cultuurverschil, een trauma, of een ontwikkelingsstoornis? Hoe stel je kinderen en ouders op hun gemak die grote moeite hebben om gescheiden te worden?

Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. De komst van vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt de kinderopvang voor nieuwe uitdagingen en vragen. Deze kinderen, en ook hun ouders, zijn vaak bijzonder kwetsbaar.

Praktische brochures voor de kinderopvang

Het Consortium Vluchtelingenpeuters dat bestaat uit Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes, heeft met hulp van het Kinderopvangfonds vier praktische brochures geschreven voor kinderopvangorganisaties die opvang bieden aan jonge vluchtelingenkinderen. Deze handreikingen zijn in samenwerking met het werkveld ontwikkeld tijdens regionale bijeenkomsten en pilots.

De reeks ‘Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang’ bestaat uit de volgende brochures:

  • Anderstaligheid en opvallend gedrag bij kinderen
  • Achtergrond vluchtelingenkinderen
  • Ouderbetrokkenheid
  • Deskundigheidsbevordering en methodieken

De brochures zijn te vinden op de website van Sociaal Werk Nederland. Het materiaal is ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers die werken met deze kinderen en hun ouders: in het onderwijs, in wijk- en jeugdteams, binnen de jeugdhulp, en ook de jeugdgezondheidszorg.

 

Anderen bekeken ook