‘We kunnen het ons niet veroorloven achterover te leunen’

Eddo Verdoner werd eerder dit jaar benoemd als Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB). KIS sprak met hem. Onder meer over het belang van deze functie en Verdoners ambities. ‘Antisemitisme verandert steeds. Het muteert. Je ziet elke keer een andere variant naar boven komen.’

Artikel
Discriminatie

Sinds 1 april 2021 ben je Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) bij de Rijksoverheid. Wat was de aanleiding voor deze aanstelling?

‘Er zijn meerdere aanleidingen. Ten eerste is er een toename van het aantal antisemitische uitingen. Daardoor is er veel onrust in de Joodse gemeenschap en ook daarbuiten. De tweede reden is dat er een versnipperde aanpak is. Omdat antisemitisme bij verschillende ministeries ligt, maar ook op verschillende plekken bij de lokale overheid. Een derde reden is dat de aanpak die er is vaak incidenteel gestuurd is. In plaats van een lange termijn aanpak die ook echt kijkt naar oorzaak en gevolg. En als laatste is vanwege al deze redenen ook vanuit de Europese Unie elk land aangeraden om een nationaal coördinator aan te stellen om het probleem aan te pakken. Nederland geeft hier nu ook gevolg aan.’

Waarom is bewustwording op het gebied van antisemitisme belangrijk?

‘Antisemitisme verandert steeds. Het muteert. Je ziet elke keer een andere variant naar boven komen. In Rusland werd de Joden verweten dat ze kapitalisten waren. In het Westen waren het juist weer de communisten die Joods waren. Nu zijn de Joden de veroorzakers van het coronavirus of juist weer degenen die profiteren van de bestrijding ervan. We kunnen het ons niet veroorloven om achterover te leunen en te denken dat het wel over gaat. We moeten antisemitisme gelijk herkennen en aanpakken. Dat vergt actief beleid.’  

Verder lezen op movisie.nl

Dit artikel verscheen eerder op de website van Movisie.

Lees het volledige artikel