Een nieuwe site dat als platform allerlei materiaal en kennis biedt voor het mbo-onderwijs. Dat is ‘inclusief mbo’, een initiatief van Stichting School en Veiligheid. Je vindt er praktische tips voor het bouwen aan een sfeer op school en in de klas waar iedereen erbij hoort. De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.

Ook KIS werkte mee aan materiaal voor de website. En wel in de vorm van twee artikelen:

  • Uitsluiting tegengaan: dit werkt
    In dit artikel geven de onderzoekers tips hoe je discriminatie in een klas of groep kunt tegengaan en verkleinen en zetten ze op een rij wat werkt en wat niet.
  • Respectvol omgaan met anders zijn
    Elkaar gelijkwaardig behandelen is een belangrijk fundament in onze samenleving. Studenten moeten leren hoe ze met respect kunnen omgaan met mensen die op een bepaalde manier ‘anders’ zijn dan zijzelf. In het artikel vinden mbo-professionals de belangrijkste tips om stereotypen, vooroordelen en discriminatie te verminderen.

Deze artikelen en nog veel meer inspiratie en tips vind je op inclusiefmbo.nl.

Ga naar inclusiefmbo.nl

Jouw bijdrage

2 + 13 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.