Ouders met een migratieachtergrond lopen tegen allerlei opvoedvragen aan. De meeste ouders willen hun kinderen weerbaar opvoeden zodat zij zich thuis voelen in Nederland, maar ook loyaal kunnen blijven aan de eigen religieuze en culturele achtergrond. Hoe bereik je als professional deze ouders en hoe kan je hen op een juiste manier ondersteunen?

In 2016 zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vijf gemeenten gestart met pilots Weerbaar opvoeden in Culemborg, Delft, Leiden, Maastricht en Roosendaal. Binnen deze pilots is gewerkt aan het ondersteunen van ouders met een migratieachtergrond. Het hoofddoel was om tot bouwstenen te komen die dienen als aanvulling op het al bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning voor ouders met een migratieachtergrond. KIS deed hier binnen de deelnemende gemeenten onderzoek naar. Bekijk hier het resultaat.

Vragen en dilemma's

Het nieuwe magazine van Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) gaat met deskundigen en ouders in op de vragen en dilemma’s bij weerbaar opvoeden. Zo blijkt het lastig voor professionals om ouders met een migratieachtergrond te bereiken. In het magazine komen verschillende initiatieven naar voren, waaronder de samenwerking tussen formele en informele organisaties. Ook wordt ingezoomd op de inzet van islam-experts bij religieus-culturele onderwerpen. Het bespreken van heikele thema’s blijkt voor professionals vaak lastig. Deskundigen vertellen over hun aanpak om deze groep ouders op een goede en effectieve manier te ondersteunen bij opvoedvraagstukken.

Lees het JEPzine

Over Platform JEP
Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) ondersteunt professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken bij vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. Platform JEP is ondergebracht bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS, directie Samenleving & Integratie, ministerie van SZW) en werkt nauw samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) en Stichting School & Veiligheid (SSV). Meer informatie: www.platformjep.nl.

 

Foto bovenin is gemaakt door Freek van den Bergh.

Anderen bekeken ook

Jouw bijdrage

6 + 3 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.