Wijkteams moeten de zorg beter en dichter bij de burger organiseren. Hoe bereiken deze buurtteams migrantengroepen optimaal en hoe staat het met de samenwerking met migrantenorganisaties? Kennisplatform Integratie & Samenleving doet er onderzoek naar. Nu een gesprek met Zeki Celikkaya hierover. Hij werkt als ouderenmaatschappelijk werker bij twee wijkteams in Rotterdam.

Werkt uw wijkteam samen met migrantenorganisaties?
‘In Delfshaven is zo’n 80 procent van de bevolking van niet-Nederlandse herkomst. Vanuit mijn functie als ouderenmaatschappelijk werker werk ik daarom vanzelfsprekend veel samen met zelforganisaties en moskeeën. Vanuit de wijkteams zijn er voldoende verbindingen met migrantenorganisaties, bijvoorbeeld via mij. Omdat ik veel contact heb met zelforganisaties, een vertrouwd gezicht ben in de wijk en bepaalde sleutelfiguren ken, probeer ik een verbindende rol te spelen.’

Hoe speelt u een verbindende rol?
‘Ik koppel enerzijds het verhaal van de migrantenorganisaties terug naar de wijkteams. Anderzijds breng ik vragen of projecten van de gemeente, zoals het thema eenzaamheid, onder de aandacht bij de migrantenorganisaties. Ook neem ik collega’s mee naar migrantenorganisaties of bijeenkomsten waar zij aanwezig zijn zodat zij kunnen kennismaken.’

overleg wijkteam
Zeki (witte trui) tijdens een wijkteamoverleg

'Besef dat samenwerken met migrantenorganisaties tijd en energie kost. Dus houd vol, heb geduld en ben flexibel.'

Welke competenties heeft een professional in de wijk nodig om de samenwerking met migrantenorganisaties te verbeteren?
‘In deze wijk vind ik het belangrijk dat de wijkteammedewerker ten eerste het belang inziet van de rol van de migrantenorganisaties binnen de gemeenschap. Kennis over cultuur en religie werkt uiteraard ook mee. Het beleid van de gemeente moet je ook kunnen vertalen naar je doelgroep zodat die snapt waar het over gaat. Dit geldt ook andersom. De wijkteammedewerker moet dus goed kunnen bemiddelen en zichtbaar zijn in de wijk. Besef daarbij dat samenwerken met migrantenorganisaties tijd en energie kost. Dus houd vol, heb geduld en ben flexibel. Heb ook een duidelijk doel voor ogen als je mensen gaat benaderen. Maak duidelijk wat de samenwerking hen biedt.’

Wat zijn de voorwaarden van een toegankelijk wijkteam?
‘Naar mijn mening is het belangrijk dat een wijkteam een goede afspiegeling vormt van de wijk. Als de wijk voor ruim tachtig procent uit verschillende culturen bestaat, dan zou het personeelsbestand daar grotendeels een afspiegeling van moeten zijn. Dit creëert laagdrempeligheid, volgens mij. Het beleid in Rotterdam stelt, bovenop de eisen die onder andere de Jeugdwet aan professionals stelt, extra eisen aan de medewerkers in het wijkteam. Een van die extra eisen is cliënt- en cultuursensitief werken. Een andere belangrijke voorwaarde voor een toegankelijk wijkteam is een goede samenwerking met partners in de wijk. Ook je gezicht laten zien draagt bij aan de toegankelijkheid. De wijkteams waarvan ik onderdeel ben, nemen bijvoorbeeld deel aan verschillende overlegvormen in de wijk waar migrantenorganisaties ook aan deelnemen. Tenslotte heeft een wijkteam ook een recente sociale kaart van zowel formele als informele organisaties nodig. Migrantenorganisaties komen en gaan vrij snel. De sociale kaart moet je dus up-to-date hebben.’

Onderzoek toegankelijkheid wijkteams

Kennisplatform Integratie & Samenleving publiceert in februari een rapport met aanbevelingen hoe professionals in de wijk migrantengroepen beter kunnen bereiken en hoe ze de samenwerking met migrantenorganisaties kunnen verbeteren. In 2016 en 2017 voert het kennisplatform ook het project Wijkteams diversiteitsproof uit.

Jouw bijdrage

7 + 0 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.