Wooncrisis werkt discriminatie in de hand

Het vinden van een goede en betaalbare woning is voor veel mensen nu zó lastig dat er sprake is van een wooncrisis. Er is te weinig aanbod van en veel vraag naar woningen. De verhuurders en makelaars hebben huurders dan voor het uitkiezen, en dit werkt discriminatie in de hand. KIS schreef er een uitgebreid artikel over.

Artikel
Discriminatie

Er zijn vaak honderden kandidaten voor een enkele huurwoning. Makelaars en verhuurders zijn op zoek naar een betrouwbare huurder, die de huur op tijd betaalt en de woning in goede staat achterlaat. Bij het afwegen van deze betrouwbaarheid kunnen allerlei factoren een rol spelen.

Het is in Nederland toegestaan om naar het inkomen en de gezinssamenstelling van een potentiële huurder te kijken, om te beoordelen of de beschikbare woning passend is. Herkomst, geslacht (genderidentiteit), seksuele gerichtheid en geloof mogen geen invloed hebben op de keuze van de verhuurder voor een huurder. Is dit wel het geval, dan is er sprake van discriminatie.

Huisvesting is een fundamenteel mensenrecht en de basis om een bestaan op te bouwen. Wanneer iemand geen woning kan vinden, kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kan de toegang belemmeren tot andere domeinen zoals onderwijs of arbeid, en zonder dak boven het hoofd kun je moeilijk sociale relaties opbouwen.

Het is dan ook van belang te kijken naar het domein van wonen om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie tegen te gaan.

Campagne Wijs discriminatie de deur

De Rijksoverheid lanceerde in november dit jaar samen met de gemeenten en brancheorganisaties een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie samen de deur te wijzen. De campagne is onderdeel van de aanpak van woondiscriminatie.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening: 'Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar helaas is dat nog niet vanzelfsprekend. Discriminatie komt immers ook voor op het gebied van wonen. Het mag niet zo zijn dat woningzoekenden met bijvoorbeeld een niet-Nederlands klinkende naam minder kans hebben om een huurwoning te bezichtigen. Daarom start de Rijksoverheid samen met verhuurders, verhuurbemiddelaars en gemeenten een campagne om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten om gezamenlijk een vuist te maken tegen discriminatie.'

Bewustwording

De voorlichtingscampagne draagt bij aan de bewustwording op het gebied van woondiscriminatie en is gericht op verhuurders en bemiddelaars enerzijds en huurders en woningzoekenden anderzijds. Ook informeert de campagne verhuurders over wat wél en niet mag. Zo mogen verhuurbemiddelaars niet meewerken aan het weren van kandidaten met een bepaald profiel. Huurders worden met behulp van de bewustwordingscampagne gewezen op hun rechten. Wanneer woningzoekenden discriminatie op de woningmarkt ervaren, kunnen zij een klacht indienen op www.discriminatie.nl.

Uitgebreid artikel over woningdiscriminatie

KIS schreef een artikel op basis van verschillende onderzoeksrapporten rond woningdiscriminatie en twee gesprekken met vertegenwoordigers van brancheorganisaties van makelaars. Lees het hier.

Meer informatie?Neem contact op met:

Arwen Hoogenbosch

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding