De Factsheet De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld is volledig geactualiseerd volgens de vernieuwde meldcode. Hilde Bakker is adviseur huiselijk en seksueel geweld bij Movisie en medeauteur van deze publicatie. Zij beantwoordt zes vragen waarom het belangrijk is om kennis te hebben van de aanpak van eergerelateerd geweld en welke risico’s er juist nu zijn.

1.    Waarom een apart stappenplan van de Meldcode bij (een vermoeden van) eergerelateerd geweld?

Bij signalen en vermoedens van eergerelateerd geweld gelden specifieke aandachtspunten. Het gaat om geweld om de familie-eer te beschermen of te herstellen tegen de (vermeende) ‘eerschender’. Het kiezen en verlaten van een partner en (het vermoeden van) seks buiten het huwelijk zijn vaak de oorzaak van eerconflicten in families. Daarmee is er vooral sprake van een groepsconflict. Dit vraagt specifieke expertise en daarom moeten professionals in deze zaken altijd een deskundige raadplegen en als er een acuut veiligheidsrisico is, moet een aantal stappen versneld worden uitgevoerd.

Lees verder op movisie.nl

Dit artikel is een korte versie van een artikel dat eerder op de website van movisie.nl verscheen.

Lees het volledige artikel

Jouw bijdrage

2 + 5 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.