Nieuwkomers en vluchtelingen die een inburgeringsplicht hebben, moeten waarschijnlijk vanaf juli 2017 verplicht de participatieverklaring ondertekenen. Ik draag de inhoud van die verklaring een warm hart toe. Maar waarom laten we niet alle Nederlanders die ondertekenen? Gewoon om symbolisch het geheugen weer eens op te frissen?

‘Normen en waarden van vluchtelingen, horen we nu de ergste verhalen over. Onvoorstelbaar hoe ze over de vrouwen denken.’ Dit is een citaat uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven dat het SCP deze week uitbracht. Nederlanders zijn bezorgd over immigratie en integratie. En daarbij spelen zorgen over samenleven, normen en waarden een belangrijke rol, zo blijkt uit het rapport. Om tweespalt te voorkomen, is het van belang dat we de waarden en normen van onze democratische rechtsstaat onderschrijven. Daarom moeten vluchtelingen de participatieverklaring ondertekenen. Maar waarom alleen vluchtelingen?

De participatieverklaring

Welkom in Nederland! Nederland is een democratie en een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft, en dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. In Nederland spelen de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit een centrale rol. Deze waarden kunnen alleen stand houden als iedereen actief bijdraagt aan de samenleving.

Dit zijn de eerste regels uit de participatieverklaring. Deze verklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Alle Nederlanders kunnen daar nog wel wat van leren. Want het gaat hard achteruit met het respecteren van die gedeelde waarden en het naleven van de uitgangspunten in de grondwet.

Vrijheid?

Neem de waarde ‘vrijheid’. Vrijheid betekent dat je mag zeggen wat je vindt. Vrijheid van meningsuiting is verankerd in onze grondwet. (NB dat betekent niet ongegeneerd mensen beledigen!) Steeds vaker betalen mensen een hoge prijs voor deze veronderstelde vrijheid. Zoals Sylvana Simons onlangs zei tijdens de lancering van het nieuwe kenniscentrum IDEM Rotterdam: ‘Als ik zou moeten vluchten, zouden ze zeggen dat ik uit een veilig land kom. Maar ik voel me al een jaar niet meer veilig in Nederland.’ Een aangrijpende uitspraak die zij deed na een jaar vol pesterijen, verwensingen en zelfs doodsbedreigingen omdat ze heeft gedurfd zich uit te spreken tegen Zwarte Piet. En dit is niet alleen het lot van Sylvana, steeds meer bestuurders en politici, links én rechts, hebben te maken met bedreigingen en schofterige en intimiderende uitingen die onder de vlag van de vrijheid van meningsuiting schaamteloos worden uitgestort op Twitter en Facebook. Omdat ze staan voor hun idealen. En dit hardop durven zeggen.

Gelijkheid?

Gelijkheid voor de wet betekent niet vanzelf ook gelijkheid in de samenleving

Anno 2016 lijkt er meer verdeeldheid dan ooit te zijn onder Nederlandse burgers als het gaat over religie, afkomst of seksuele voorkeur. Dit uit zich nu vooral in het vluchtelingenvraagstuk en in discussies over islam. Zorgwekkend is dat tegenstanders steeds heftiger reageren en ook geweld niet schuwen. Met name geweld tegen moslims neemt steeds meer toe. Wie zich solidair toont, het opneemt voor de ander, wordt weggehoond of afgestraft. En dat begint helaas al op het schoolplein. Zo kreeg mijn zoontje van 10 op het schoolplein naar zijn hoofd geslingerd ‘bemoei je er niet mee en ga terug naar je land kutmoslim’. Mijn zoontje is half Afghaans, half Nederlands. Hij kreeg dit te horen nadat hij het opnam voor een vriendje dat gepest werd omdat hij te dik zou zijn.

Gelijkheid voor de wet betekent dus niet vanzelf ook gelijkheid in de samenleving. Homo’s mogen trouwen voor de wet, maar worden nog steeds weggepest uit de wijk. Werkgevers en stagebedrijven weigeren stagiaires met een hoofddoek en vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen. Hoe kunnen we verwachten dat nieuwkomers ‘onze’ waarden omarmen als zij dagelijks kunnen zien hoe deze hier met de voeten getreden worden?

Daarom vind ik dat het voor alle Nederlanders verplicht moet worden om de participatieverklaring te ondertekenen. Een symbolisch commitment. De wet is helder over onze rechten en plichten. Maar het is aan ons allen om met elkaar onze waarden van vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid hoog te houden in ‘het land van…’. Een land waar we toch allemaal zo trots op willen zijn.

 

3 bijdragen van onze lezers

Deel ook jouw kennis, ervaring of mening
Helemaal mee eens. En nemen we dan gelijk de inburgeringstoets af? Kijken wie daarvoor slaagt?
Mee eens, Annemarie. Hand in eigen boezem!

Jouw bijdrage

1 + 1 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.