Fractieleider Klaas Dijkhoff (VVD) blaast het oriëntalisme nieuw leven in. Hij wil criminaliteit in ‘probleemwijken’ dubbel zo hard straffen, zo kondigt hij aan in het debat over het kabinetsbeleid voor volgend jaar. Dijkhoff wil hiervoor wijken selecteren waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid en criminaliteit hoog liggen en het opleidingsniveau laag is.

Hiermee licht de VVD-fractieleider in het AD een causaal verband toe tussen burgers met een migratieachtergrond en criminaliteit, dat overigens niet eerder wetenschappelijk is aangetoond. Deze burgers (met een migratieachtergrond!) wil Dijkhoff bestraffen met als doel hen te ‘verheffen’. Maar tot wat? Tot burgers die de westerse normen en waarden onderschrijven zoals gelijke rechten voor mannen en vrouwen en het recht op zelfbeschikking?

Artikel 1 is heilig

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ In dit geweldige land mogen we mensen niet dubbel straffen op grond van hun afkomst. Om deze reden is dit plan van de VVD in conflict met ons heilige artikel 1, dat de Nederlandse normen en waarden zo prachtig symboliseert. Deze normen en waarden vormen overigens óók de basis voor de liberale opvattingen van de VVD.

Wat hebben overheidscampagnes als 'Zet een streep door discriminatie' dan voor zin?

Zorgwekkende gevolgen

Het voorstel criminaliseert met name jongeren met een migratieachtergrond op basis van hun afkomst, op basis van de wijk waar ze wonen en of het huis waar ze geboren zijn. Het zal discriminatie in de hand werken. Wat hebben prachtige overheidscampagnes als ‘Zet een streep door discriminatie’ voor zin als de fractieleider van de grootste regeringspartij van dit land plannen maakt die discriminerend van aard zijn?

Bovendien heeft het voorstel zorgwekkende implicaties voor politieagenten. Ik vraag me af hoe zij straks te werk moeten gaan. Welke instructies krijgen ze in die wijken? ‘Zoek op uiterlijk en crimineel gedrag’? Dat werkt etnisch profileren in de hand. Sterker nog: het voorstel is gebaseerd op etnisch profileren.

Discriminatie

Over discriminatie gesproken: in Nederland ervaart bijna de helft van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond discriminatie op basis van hun etnische en culturele achtergrond. Dat weten we uit onderzoek. Discriminatie, net als andere vormen van uitsluiting en afwijzing, hebben een negatieve impact op zowel de fysieke als de mentale gezondheid van een persoon. Denk aan minder zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, een gebrek aan vertrouwen in anderen, agressie, antisociaal en crimineel gedrag(!), een onvermogen om zich te uiten en gevoelens van wanhoop, frustratie, boosheid, teleurstelling, afkeer, angstigheid, hulpeloosheid en onzekerheid.

Discriminatie op de arbeids- én stagemarkt is helaas inmiddels een structureel probleem. Mohammed die door geen werkgever wordt uitgenodigd voor een gesprek, en Klaas – ja, hoe toevallig – die binnen no time een baan heeft. En dit is óók het geval als Klaas en Mohammed in het bezit zijn van dezelfde diploma’s.

Investeer in deze wijken

Het is daarom effectiever om te investeren in de mensen uit deze wijken. In plaats van mensen te straffen, kan het juist helpen om werkgelegenheid te creëren. De voorzieningen in de wijk te verbeteren. Te investeren in meer sociale cohesie tussen burgers. Want er zijn zoveel jonge talenvolle mensen met een migratieachtergrond die staan te springen voor een stageplek of een baan. Geef hun die kans! We hebben deze mensen straks hard nodig op onze arbeidsmarkt. 

Zet dus in op werkgelegenheid en armoedebestrijding. Verminder de verschillen tussen zwart en wit, arm en rijk en man en vrouw. Maak juist gebruik van die liberale waarde van gelijke kansen voor iedereen en investeer in de middelen om van Nederland een betere plek te maken. Voor iedereen!

Anderen bekeken ook

  • Op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met ontwikkelaars en uitvoerders van weerbaarheidstrainingen heeft het Kennisplatform Integratie...
    Bekijk