Dit is een ode aan de opbouwwerkers van Nederland, mijn collega’s. Aan hen die dagelijks op straat of vanuit een buurthuis hun werk doen. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze geloven in hun vak: samenlevingsopbouw.

Er is de afgelopen tijd echt wel wat gebeurd in Nederland. Van de discussie rondom de komst/huisvesting van vluchtelingen tot de arrestatie van de columniste Umar, de Zwarte Piet-kwestie en de politieke activisten van DENK die nog meer olie op het vuur gooien. De tweedeling in de samenleving was en is het meest zichtbaar op social media, waar een kleine opmerking al snel leidt tot een explosie van ongenoegen, vooroordelen en emoties.

Al jaren zet de opbouwwerker zich met hart en ziel in om mensen met elkaar te verbinden. Om begrip te kweken voor elkaars werelden en vooral om met elkaar in contact te komen, zodat er een dialoog ontstaat. Ze doen hun werk zo onpartijdig mogelijk en met respect voor ieders visie en geloof.

Geloof dat jouw inzet ons als natie op den duur naar een hoger niveau brengt!

Opbouwwerkers staan dagelijks in hun wijken, met de 'voeten in de modder', zal ik maar zeggen. Ze praten, luisteren vooral, nemen hier en daar het initiatief om iets in gang te zetten en houden een buurt in de gaten. Ze brengen allochtonen in contact met autochtonen en andersom. En helpen mensen met een beperking of psychisch verleden aan contact met andere buurtbewoners. Ze staan klaar om ouderen een netwerk te bieden en ontfermen zich over kinderen die een steun in de rug kunnen gebruiken. Dit alles omdat ze geloven dat het wij-zij denken in onze samenleving ons niet verder brengt en dat 'contact' en 'dialoog' de sleutelwoorden zijn voor een veelzijdige samenleving. Daarom een ode aan deze mensen, aan onszelf, voor die onvermoeide inzet.

Dus collega's

Wat wij doen, doet er echt toe. Dus collega's: neem je ruimte, zo niet, eis je ruimte op om te doen wat je nodig hebt voor je werk. Ieder van ons levert een bijdrage aan de samenleving die wij voor ogen hebben. Houd dat vooral als doel vast en stel jezelf elke dag de vraag: wat kan ik vandaag doen om dienend leider te zijn in deze verdeelde samenleving?

Wij zijn harder nodig dan ooit. Dus sta op, wees trots op wat je doet en geloof dat je inzet ons als natie op den duur naar een hoger niveau brengt.

Jouw bijdrage

4 + 0 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.