Mainstream moslims, laat meer van je horen!

Nieuwsuur en NRC Handelsblad kwamen op 10 en 11 september 2019 met schokkende berichtgeving over het onderwijs dat salafisten geven in hun onderwijsinstellingen, waar onder andere bleek dat een prediker het erger vond om mensen een goede Kerst te wensen dan een moordenaar te groeten, en over lesmateriaal dat op reguliere – onder controle van de inspectie staande - islamitische basisscholen waar onder andere geleerd wordt dat homoseksuelen niet agressief benaderd mogen worden maar ook niet meer dan dat, en waarin gesteld wordt dat kinderen niet als ‘ongelovigen gekleed mogen gaan’.

Blog
Onderwijs

Het land was te klein en allerwegen werd er moord en brand geschreeuwd. Politici buitelden over elkaar heen om de praktijken te veroordelen en stelden voor onderzoek te doen naar de mogelijkheden dergelijk onderwijs te verbieden.   Maar wat mij betreft was er niets nieuws onder de zon. We wisten dit toch al? Al jaren? De AIVD rapporteerde erover. Mijn eigen – gesjeesde –  promovendus Mohammed Soroush had het ook al vastgesteld en we weten dat een land als Saoedi-Arabië dergelijke denkbeelden propageert en financieel zeer fors ondersteunt. De politiek zint al tijden op het stoppen van buitenlandse financiering van dergelijke instellingen hier te lande maar de voorgestelde maatregelen botsen al snel met artikel 1 van de Grondwet die stelt dat mensen en zaken onder dezelfde omstandigheden hetzelfde behandeld moeten worden. Want wat doe je met Nederlandse instellingen die onderwijsfaciliteiten in het buitenland financieel ondersteunen?   Ik dacht, ook voor deze blog, en als we de salafisten nu eens gewoon hun gang laten gaan? Ze doen vanuit het oogpunt van de wet niets verkeerd, al zijn de opvattingen die ze onderwijzen op het juridische randje. En als de overheid al wil komen met wetgeving dan duurt het toch nog jaren voor deze geïmplementeerd gaat worden.

Als we niets doen

Wel, als we niets doen, gaan de salafisten door met hun onderwijsactiviteiten. Salafisten, financieel draadkrachtig als ze zijn, zijn bezig met een gerichte campagne om alle moslims in Nederland over te halen hun versie van de islam te aanvaarden en dat gaat er soms niet zachtzinnig aan toe. Ze kunnen zeer intimiderend zijn en ze investeren heel fors in de moslimjeugd, die wel wat ziet in deze zwart-wit versie van de islam. Deze jongeren worden dus gevormd in de salafistische principes en zullen op termijn de besturen vormen van de moskeeën en de onderwijsactiviteiten alleen maar uitbreiden zodat ook de volgende generatie moslims hun versie van de islam aanvaardt.

Maar we gingen ervan uit dat de Nederlandse overheid niets gaat doen. En is daarmee deze gedachteoefening ten einde? Je zou denken van wel. Maar dan hebben we toch buiten een andere moslimwaard gerekend. In de reportages van Nieuwsuur en NRC kwamen ook mainstream moslims, als ik het zo mag zeggen, sjeiks en islamleraren aan het woord. Zij spraken hun afschuw uit over de salafistische praktijken. Ze verwierpen de islam van de salafisten die vooral bestaat uit verboden, vooral voor meisjes. Hun islam is er een van gematigdheid, van onderwijs aan jonge moslims om vooral in de samenleving te staan en wat van hun leven te maken. Om om te gaan met de niet-moslims en er niet bang voor te zijn hen in de ogen te kijken. Er zijn feitelijk zoveel stemmen binnen de moslimgemeenschap en de salafistische is er maar een van. Toch verbaast het mij dat de mainstreammoslims zich zo laten intimideren. We hebben hier te maken met de waarheid van het spreekwoord dat de brutalen de halve wereld hebben. Maar dan hebben de niet-brutalen toch de andere helft?

De gematigde moslimmeerderheid

Er zijn zoveel moslimgeluiden en –stemmen die een prima tegenwicht kunnen bieden tegen de strenge salafistische vorm van islam

Of de overheid nu wel of niet ingrijpt, de moslimgemeenschap heeft een troef, en dat is die van de grote zwijgende moslimmeerderheid die een afkeer heeft van geslepen ideologische messen en gewoon hun moslimleven leiden willen zoals niet-moslims hun leven leiden willen. Wat zou het mooi zijn als die grote groep moslims en hun leidslieden de ideologische interne strijd meer dan ooit met hun extremistische broeders en zusters aangaat om de harten van de jonge moslims aan een islam te verbinden die zich verzoend heeft met de westerse waarden maar toch een zuivere islam is gebleven, een islam die jonge moslims de kans geeft zich zorgeloos te mengen in de samenleving als volledig praktiserende moslim.   Ik poneer hier een suggestie wat betreft het punt islam en homoseksualiteit. Wist u dat er moslimhomo’s zijn die er geen enkel probleem mee hebben beide te zijn? Die vinden dat islam en seksuele diversiteit prima met elkaar te rijmen zijn. Die daar ook allerlei boeken over geschreven hebben en hun stem in het ‘islamdebat’ laten horen? Er zijn zoveel moslimgeluiden en –stemmen die een prima tegenwicht kunnen bieden tegen de strenge salafistische vorm van islam. En als de overheid iets wil doen, waarom zou ze deze vormen van islam niet actief steunen middels subsidies? Of gaan we dan de grenzen over van de scheiding tussen kerk en staat? Misschien wel, maar zolang er nog een artikel 23 in de Grondwet is die onderwijs op –onder andere- christelijke basis mogelijk maakt, kunnen de andere vormen van islam die een tegenwicht bieden tegen het salafisme ook zomaar gesteund worden. Maar dan moeten de gematigde moslims in actie komen. Dat doen ze wat mij betreft nog te weinig en ik roep ze daarom op hun kansen te grijpen en van niet-brutaal brutaal te worden en hun salafistische broeders en zusters een halt toe te roepen.   Ik weet het. Het is een gedachteoefening. We gaan zien of het gaat gebeuren. Maar ik hoop het van harte.

Meer informatie?Neem contact op met:

Jan Jaap de Ruiter

Afbeelding