Je zou het eigenlijk wel verwachten en toch is het de vraag of mensen die uit de Midden of Oost-Europa naar West-Europa migreren, gelukkiger worden. Immers, de meest gehoorde reden voor migratie is 'het geluk elders zoeken'.

Nou, of deze mensen gelukkiger worden valt te betwijfelen, zo blijkt uit recent onderzoek van het European Social Survey, het ESS. Het rapport geeft een verklaring: deze migranten gaan doorgaans qua salaris vooruit maar ze gaan niet vooruit qua sociale status of klasse waardoor hun geluksgevoel niet verandert. Een voorbeeld: een leraar uit Roemenië kan als taxichauffeur in Londen meer verdienen vergeleken met een docent uit zijn geboorteland, maar hij heeft als chauffeur een minder hoge status dan de leraar. En zo kan het zijn dat deze persoon er financieel erop vooruit gaat, maar daarmee bereikt hij geen hogere status en dat is volgens de onderzoekers medebepalend voor zijn geluk.

Nog een kwestie die voor teleurstelling zorgt volgens de onderzoekers: in hun migratieland komen deze mensen door obstakels als gebrek aan taalkennis, discriminatie en bijvoorbeeld hogere eisen qua vakkennis, erachter dat hun diploma's niet worden erkend. Deze teleurstelling maakt dat ze vaak eindigen met banen die wellicht beter betaald worden maar die qua sociale status lager zijn. Het rapport stelt dat dit in ieder geval de aanname onderuit haalt dat het subjectieve geluk toeneemt wanneer men naar een welvarend land migreert. Het is eerder het omgekeerde dat waarschijnlijker is.

Tsja, wat nu? Ik heb de neiging om te pleiten voor een beter verwachtingsmanagement in de herkomstlanden zelf. Ik denk dat onze ambassades er goed aan doen om vooral de mensen die willen vertrekken, te helpen zich goed voor te bereiden op een leven in bijvoorbeeld Nederland: goede kennis over het land, de taal, de kwalificaties voor een baan en bijvoorbeeld het behalen van erkende papieren kan veel teleurstelling voorkomen. Laat de ambassades voorlichtingen organiseren voor de geïnteresseerden. Laat hen zien wat het betekent om in een land als Nederland te wonen en werken zodat mensen die de stap zetten beter voorbereid zijn en, belangrijker nog, daadwerkelijk een stap vooruit komen. Want dat is wat ik oprecht diegenen gun die ervoor kiezen om toch die stap te wagen: gelukkiger worden.

Anderen bekeken ook

Jouw bijdrage

2 + 10 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.