In Nederland is momenteel een discussie gaande of het wel of niet goed is om een vluchteling in huis te nemen. Veel organisaties zijn sceptisch, het zou nadelig zijn voor de vluchteling zelf omdat mensen bij wie zij wonen geen verstand hebben van eventuele problematiek van asielzoekers of juridische procedures. Er zijn echter ook argumenten vóór particuliere opvang te noemen, weet ik uit eigen ervaring.

Zoals koning Willem-Alexander twee jaar geleden tijdens de troonrede aangaf, maakt onze klassieke verzorgingsstaat plaats voor een participatiesamenleving. De maatschappij is veranderd ten opzichte van de jaren 90. In plaats van zoveel mogelijk over te laten aan instituties, kijken we nu vooral eerst naar wat we zelf kunnen doen. Dit kan voordelen hebben voor kwetsbare mensen, in dit geval de vluchtelingen. In plaats van onderdeel te zijn van een groot systeem, krijgen zij te maken met de ‘menselijke maat’, persoonlijke hulp.

Igor, de vluchteling in Jolanda's huis
Joland Elferink nam in 1998 Igor uit Oekraïne in huis. Ook in die tijd kwamen er veel vluchtelingen naar Nederland. Ze woonde destijds in een woongroep. Igor kwam terecht in de kamer naast haar. Samen met een vriend nam zij hem onder haar hoede. Jolanda schreef een persoonlijk verhaal over haar ervaringen met Igor.

Particuliere opvang heeft ook voordelen voor de samenleving zelf, het zal eerder leiden tot integratie. In plaats van het afschermen van specifieke groepen, wordt een vluchteling bij iemand thuis al onderdeel van het Nederlandse systeem en maakt kennis met Nederlandse gewoonten, normen en waarden. En de Nederlander maakt kennis met de vluchteling, waardoor vooroordelen over vluchtelingen kunnen verdwijnen. Zoals ook bij Igor. Toen buren hem leerden kennen, waren zij niet meer bezorgd over vluchtelingen die in hun buurt wonen. Ook vanuit het uitdragen van de waarde solidariteit is veel te zeggen om juist wel een vluchteling in huis te nemen.

Verwachtingen uitspreken

Je moet verwachtingen uitwisselen met de vluchtelingen die je opneemt. Een goed gesprek met een checklist ondervangt dit.

Er zijn situaties zijn waarin het beter is om geen vluchteling in huis te nemen. Bijvoorbeeld bij zware problematiek aan de kant van de vluchteling. Of een labiele situatie binnen het huis waar de vluchteling terecht kan. Het uitwisselen van verwachtingen en het maken van afspraken tussen de vluchteling en diegenen die hem of haar in huis neemt, is altijd van belang. Daar ben ik zelf ook achter gekomen toen Igor niet meer weg wilde uit mijn huis. Je moet verwachtingen uitwisselen met de vluchtelingen die je opneemt. Vraag wat zij verwachten. En wees reëel over wat jij kunt bieden. Een goed gesprek met een checklist ondervangt dit. Een aantal ervaren mensen in de begeleiding van vluchtelingen kan hiervoor bij elkaar gaan zitten en de richtlijnen omschrijven. En net als veel andere instanties in Nederland kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers naast haar opvangtaken een faciliterende rol spelen door het geven van advies. En Vluchtelingenwerk geeft advies over juridische procedures, wat zij nu al doen voor elke asielzoeker en vluchteling.

Zodat uiteindelijk de opvang ook overgelaten kan worden aan anderen. Voor een goede integratie en de menselijke maat.

Anderen bekeken ook

Jouw bijdrage

5 + 3 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.