Filter op thema

18 december 2017

De komst vluchtelingen heeft geleid tot negatieve, maar ook veel positieve energie in onze samenleving. Zo zijn er talloze nieuwe initiatieven ontstaan die zich inzetten voor nieuwkomers. Hoe kunnen we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren omzetten in duurzame vormen van sociale verbinding en inclusie?

8 december 2017

Vorige week was ik op een plek die niemand echt toebehoort: het Eleonas vluchtelingenkamp in Athene. Ik was in Griekenland om een training voor de ondersteuning van LHBT-vluchtelingen te geven. Deze vluchtelingen zijn uit hun land vertrokken omdat ze daar gediscrimineerd of vervolgd worden vanwege hun geaardheid.

18 oktober 2017

Ik had vorige week het genoegen kennis te maken met de Mechelse burgemeester Bart Somers. We spraken beiden op de zogenoemde Trefdag van de VVSG, de Vlaamse VNG. Toen ik hem hoorde spreken wist ik opeens wat ik miste in het regeerakkoord.

6 juli 2017

De participatieverklaring die nieuwkomers sinds juli verplicht moeten ondertekenen, krijgt veel kritiek. Het zou haaks staan op gelijkwaardigheid en in strijd met fundamentele waarden. Ik zie juist dat de participatieverklaring kansen geeft voor gelijkwaardig burgerschap.

11 april 2017

Wederkerigheid is het cement van een samenleving. Dit principe gaat verder dan gedeelde waarden en gemeenschappelijke belangen. De basisgedachte is dat samenleven vooral ook een deal is: het gaat om geven, ontvangen, teruggeven en zo verder. Maar dat principe zit heel diep weggestopt.

30 januari 2017

In mijn projecten vraag ik vaak aan vluchtelingen waar zij behoefte aan hebben. Aan welke steun. De antwoorden komen in grote lijnen neer op: doe gewoon normaal. Voelt het niet als normaal, dan kan dit lang negatieve gevolgen hebben. Vooral als een ‘normale’ omgang in de beginperiode mist.

11 november 2016

Vluchtelingen die statushouder zijn geworden, mogen vijf jaar in Nederland wonen en moeten zo snel mogelijk het azc verlaten. Wat is dan de eerste stap? Woonruimte vinden.

11 oktober 2016

Migranten met een visuele beperking die willen participeren in de Nederlandse samenleving komen nogal eens van een koude kermis thuis. De meesten krijgen de kans niet om in Nederland een bestaan op te bouwen dat bij hun interesses en talenten past.

12 september 2016

Ik wil beginnen met de stelling dat iedereen een migrant zou kunnen zijn. Of zelfs dat iedereen een migrant is zonder zich dat te realiseren. Laten we met de tweede stelling beginnen.

4 juli 2016

De zoveelste aanslag van IS geldt voor veel mensen als bewijs dat de islam het geloof van geweld is. Daartegenover heb je de ‘islam is vrede’-moslims die stellen dat IS het tegenovergestelde is van hun geloof. Deze tweedeling zegt iets over de snelle groei van DENK.