Hoe vormen we een stabiele samenleving die ruimte biedt aan verschillen? Met deze vraag worstelen overheden, politiek en maatschappelijke organisaties. Nederland kent een grote diversiteit aan religies, culturen en etniciteiten en het aantal migranten neemt de laatste jaren toe. Dit levert spanningen op maar biedt ook kansen. Het programma Kennisplatform Integratie & Samenleving geeft praktische handvatten voor actuele integratievraagstukken.

Kennis vergroten

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving wil kennis over integratie vergroten en bijdragen aan een inclusieve en stabiele samenleving. Naast analyse en onderzoek, plaatsen we feiten in de context en koppelen we deze aan succesvoorbeelden uit de praktijk: wat werkt? Deze ‘best practices’ delen we op www.kis.nl waar ook publicaties over trends & ontwikkelingen en relevante nieuwsberichten verschijnen. Het driejarenprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving is 1 januari 2015 gelanceerd.

Voor wie?

Beleidsmakers bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, politici, professionals werkzaam bij maatschappelijke organisaties en migrantenorganisaties, evenals het bedrijfsleven.

Thema’s

Integratie is een breed begrip. Het programma delen we daarom op in vier hoofdthema’s: nieuwe migratie, sociale stabiliteit, inclusie & toegankelijkheid en participatie. Binnen deze thema’s doen we onderzoek, organiseren we debatten en informeren we pers, professionals, overheden en organisaties. De vier thema’s zijn onderverdeeld in diverse projecten. Elk jaar bepalen we ook met u waar de nadruk op komt te liggen.

Actuele kennisbehoefte

Bij een platform is geen sprake van eenrichtingsverkeer. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving wil weten welke vragen in de samenleving spelen en hier het onderzoek en activiteiten op afstemmen. Zo spelen wij in op de actuele kennisbehoefte. Op deze website kunt u uw vraag stellen of met professionals in debat gaan naar aanleiding van een artikel. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving wil namelijk het debat over integratie in Nederland niet alleen stimuleren maar ook faciliteren.

Meer informatie?

Lees in het werkplan Kennisplatform Integratie & Samenleving wat wij in 2015 gaan doen of bekijk het meerjarenprogramma 2015 tot 2018.