Mantelzorg

Dossier overzicht

Mantelzorgers met een migratieachtergrond lopen meer risico op overbelasting dan autochtone mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal geïsoleerde groep niet (goed) te bereiken.

Uitgelicht

Publicatie - 9 november 2016

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Deze factsheet biedt handvaten om deze groep mantelzorgers beter te bereiken en ondersteunen.

Publicatie - 18 november 2015

Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich vooral voor onder geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst. Ze weten vaak de hulp niet te vinden of de ondersteuning die wordt aangeboden sluit niet goed aan op de behoefte van deze mantelzorgers.

Alle items

Publicatie - 9 november 2016

Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Deze factsheet biedt handvaten om deze groep mantelzorgers beter te bereiken en ondersteunen.

Artikel - 18 november 2015

Mantelzorgers van niet-westerse herkomst zijn vaak kwetsbaar, verkeren soms in een isolement en zijn onvoldoende in beeld bij de mantelzorgondersteuner. Het gevolg: stress en overbelasting. In de nieuwe handreiking Zorg voor de mantelzorger bundelt Kennispaltform Integratie & Samenleving knelpunten en advies uit onderzoek en de praktijk.

Publicatie - 18 november 2015

Risico’s op overbelasting en lage kwaliteit van zorg doen zich vooral voor onder geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst. Ze weten vaak de hulp niet te vinden of de ondersteuning die wordt aangeboden sluit niet goed aan op de behoefte van deze mantelzorgers.

Artikel - 4 augustus 2015

Verschillende onderzoeken doen aanbevelingen om geïsoleerde mantelzorgers met een migrantenachtergrond te ondersteunen. Welke knelpunten ervaren professionals en welke oplossingen zijn volgens hen nodig?

Artikel - 14 juli 2015

Diversiteit is nog steeds een grote onbekende bij organisaties die steun bieden aan mantelzorgers. Sommige partners of kinderen die voor familieleden zorgen, ontvangen hierdoor geen ondersteuning.

Praktijkvoorbeeld - 11 mei 2015

Vijf allochtone vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn getraind om signalen en knelpunten te achterhalen bij andere jonge allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen in de stad Utrecht.

Artikel - 20 april 2015

Mantelzorgers van niet-westerse herkomst lopen meer risico op overbelasting dan Nederlandse mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal geïsoleerde groep niet (goed) te bereiken.

Publicatie - 11 april 2015

Deze brochure van Expertisecentrum Mantelzorg is geschreven voor mantelzorgondersteuners die hun aanbod willen afstemmen op álle klantgroepen in hun verzorgingsgebied.

Interventie - 11 april 2015

AMWAHT richt zich op het vergroten van het zelfsturend vermogen van allochtone mantelzorgers. Tijdens de opleiding werken zij aan hun eigen ontwikkeling, lopen stage en leren zelf lotgenotengroepen opzetten en begeleiden.

Publicatie - 1 april 2015

Heeft u moeite met het bereiken van allochtone mantelzorgers? Wilt u weten wat deze groep nodig heeft en hoe deze mantelzorgers u makkelijker kunnen vinden? Of wilt u hen beter leren kennen? Dan kunt u mogelijk leren van het project Kleur in Actie van Alleato.

Contactpersoon

  j.achahchah@movisie.nl
  06-55440627

Categorieën