Roma en Sinti

Uitgelicht

Project - 27 februari 2015

Roma vormen een groep die op alle fronten te maken heeft met sociale uitsluiting en discriminatie. Zij worden onvoldoende tot niet bereikt met beleid en interventies gericht op migranten. De Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) registreert hen niet apart waardoor er weinig bekend is over deze groep.

Alle items

Artikel - 31 mei 2017

De film Gedeelde Trots over drie Sinti- en Roma-vrouwen gaat op 15 juni 2017 in première op het Cineblend Festival in Amsterdam.

Artikel - 4 mei 2017

Met de herdenking op 4 mei heeft Beike Steinbach weinig, 'wij Sinti herdenken iedere dag onze doden'. Van haar familie kwam alleen haar moeder, oom en tante terug uit de kampen. Nu komt Steinbach nog steeds mensen tegen die niet weten dat ook Sinti en Roma werden vervolgd

Artikel - 28 november 2016

In de Slowaakse hoofdstad Bratislava vond begin oktober een Roma-jongerenconferentie plaats gericht op de kracht van jongeren om de integratie van Roma te bewerkstellingen, georganiseerd door de Europese Commissie. Ook Nederlandse jongeren waren aanwezig. Iara de Witte (Defence for Children) vertelt wat haar opviel.

Praktijkvoorbeeld - 6 oktober 2016

Hoe kun je op succesvolle wijze de deelname van Roma kinderen aan het primair en voortgezet onderwijs bevorderen. OWR Utrecht (Onderwijsondersteuning voor kinderen van woonwagenbewoners, Roma  Utrecht) doet dat al bijna veertig jaar door warme contacten aan te gaan met Roma families in Utrecht, vertrouwen te winnen en de ouders van de kinderen te overtuigen van het belang van onderwijs.

Publicatie - 21 juni 2016

Een promotieonderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen.

Publicatie - 20 juni 2016

Hoofdstuk uit jaarrapport (2016) Fundamentele rechten van de mens Europese Unie, over de integratie van de Roma in Europa met daarin een aanbeveling hoe de Europese landen.

Publicatie - 29 april 2016

Onderzoek van de Nationale Rapporteur Mensenhandel naar kwetsbaarheid van kinderen mensenhandel.

Blog - 8 april 2016

Vandaag is de 45e jaargang van de Internationale Roma Dag. Een dag waarop ik stil sta bij mijn cultuur en geschiedenis. Maar ook een dag waarop ik me afvraag hoe vaak wij Roma nog moeten uitleggen wie we zijn.

Publicatie - 5 februari 2016

Themanummer over de grootste etnische minderheid in Europa: de Roma. In deze bundel wordt door diverse auteurs en vanuit verschillende invalshoeken de veranderingen van het Nederlandse Romabeleid in de laatste decennia afgezet tegen de beleidsuitgangspunten op Europees niveau.

Artikel - 26 januari 2016

Ondanks kleine verbeteringen is de maatschappelijke positie van Roma en Sinti in Nederland nog steeds erg slecht. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van Risbo, een vervolg op de monitor Inclusie Roma en Sinti van Movisie in 2013.

Contactpersoon

  b.briels@movisie.nl
  06-55440526

Categorieën