Stagediscriminatie

Dossier overzicht

Mbo-studenten met een migratieachtergrond moeten meer moeite doen om een stage te vinden. Deze studenten krijgen vaker afwijzingen, maar stagediscriminatie wordt vaak niet herkend door scholen. Ook studenten zelf omzeilen het probleem. In dit dossier bundelen we kennis over discriminatie op de mbo-stagemarkt voor onderwijsprofessionals.

Uitgelicht

Artikel - 20 april 2018

Mbo-studenten met een migratieachtergrond zoeken langer naar een stageplek. Als onderwijsprofessional kun jij een cruciale rol spelen in het bevorderen van gelijke kansen op de stagemarkt. We geven vier tips.

Artikel - 21 maart 2016

Studenten en stagebegeleiders in het mbo krijgen van leerwerkbedrijven nog wel eens te horen dat studenten met een hoofddoek niet welkom zijn. ‘Dat past niet bij de uitstraling van ons bedrijf’, zegt men. Deze heldere signalen van discriminatie, leiden echter niet altijd tot een reactie of officiële meldingen vanuit het onderwijs.

Alle items

Vraag & antwoord - 1 augustus 2018

Er is niet één oplossing. Studenten, onderwijs en werkgevers spelen een rol. Uit onderzoek blijkt dat ‘Bekend maakt onbemind’ van grote invloed is. Vanuit de literatuur is bekend dat contact met bepaalde doelgroepen kan bijdragen aan het beperken van vooroordelen.

Vraag & antwoord - 1 augustus 2018

Door mbo-studenten die mee hebben gewerkt aan ons onderzoek Gelijke kansen op gelijke stages wordt het niveau van hun opleiding als voornaamste reden aangegeven dat ze het gevoel hebben dat ze geen gelijke kansen hebben bij het zoeken naar een stage.

Publicatie - 1 augustus 2018

Eerder onderzoek van KIS liet ziet dat stagediscriminatie een rol speelt binnen het mbo, maar vaak weinig wordt opgemerkt. In dit vervolgonderzoek hebben wij, door middel van een casestudy, meer inzicht gekregen in hoe stagediscriminatie vorm kan krijgen en wat de ervaringen zijn van de betrokkenen: studenten, onderwijsprofessionals én werkgevers.

Artikel - 20 april 2018

Mbo-studenten met een migratieachtergrond zoeken langer naar een stageplek. Als onderwijsprofessional kun jij een cruciale rol spelen in het bevorderen van gelijke kansen op de stagemarkt. We geven vier tips.

Artikel - 13 juni 2017

Mbo-studenten met een migratieachtergrond hebben regelmatig te maken met stagediscriminatie. Wat kun je hier als onderwijsprofessional tegen doen? KIS intensiveert vanaf september het aanbod van de Startbijeenkomst stagediscriminatie.

Artikel - 21 maart 2016

Studenten en stagebegeleiders in het mbo krijgen van leerwerkbedrijven nog wel eens te horen dat studenten met een hoofddoek niet welkom zijn. ‘Dat past niet bij de uitstraling van ons bedrijf’, zegt men. Deze heldere signalen van discriminatie, leiden echter niet altijd tot een reactie of officiële meldingen vanuit het onderwijs.

Publicatie - 17 maart 2016

Dat studenten met een niet-westerse achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplaats te vinden dan studenten van Nederlandse herkomst is al langer bekend. De vraag is in hoeverre dit verband houdt met discriminatie. En zo ja, hoe daar in de praktijk van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op wordt gereageerd.

Publicatie - 25 februari 2016

Studenten met een niet-westerse achtergrond moeten in het mbo meer moeite doen om een stage te bemachtigen dan autochtone studenten, zo bleek eerder uit onze factsheet. In het kennisatelier Even sterk op de stagemarkt werd gekeken naar welke factoren bijdragen aan ongelijke kansen en hoe dit aangepakt kan worden.

Publicatie - 27 januari 2016

Het volgen van een stage in het middelbaar beroepsonderwijs fungeert als een kennismaking met de beroepspraktijk, maar ook als een springplank naar de arbeidsmarkt. Uit onderzoek komt echter naar voren dat mbo-studenten met een niet westerse-achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplek te vinden.

Artikel - 12 januari 2016

Heeft elke mbo-student evenveel kans op een goede stageplek? Of worden studenten met een niet-westerse achtergrond benadeeld vanwege hun naam en achtergrond? Of zijn zij zelf niet gemotiveerd genoeg, schort het hen aan sollicitatievaardigheden of kan de begeleiding vanuit school een tikkeltje beter? Dit stond centraal tijdens het kennisatelier ‘Even sterk op de stagemarkt’. De deelnemers onderzochten hoe de positie van deze studenten op de stagemarkt wordt versterkt.

Contactpersoon

  h.felten@movisie.nl
  06-55440654
  mvanrooijen@verwey-jonker.nl
  06-34738633

Categorieën