Vluchtelingen

Dossier overzicht

De afgelopen jaren kwamen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en voor ondersteuning van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - bij het vinden van werk. In dit dossier bundelen we nieuwe en bestaande kennis over de integratie en participatie van vluchtelingen voor overheden en maatschappelijke organisaties.

Uitgelicht

Publicatie - 22 mei 2017

Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Is de ondersteuning die gemeenten momenteel bieden voldoende en wat kan er beter?

Artikel - 16 maart 2017

Ruim 12.500 Eritreeërs vroegen tussen 2014 en 2016 asiel aan in Nederland en het aantal Eritrese statushouders zal de komende jaren toenemen. Twee onderzoeken tonen aan dat deze specifieke groep echt ondersteuning op maat nodig heeft bij de integratie.

Alle items

Publicatie - 22 mei 2017

Veel werkgevers staan positief tegenover het aanbieden van werk(ervarings)plekken aan statushouders, maar hebben daar nog wel veel vragen over. Gemeenten kunnen hen daarbij helpen. Is de ondersteuning die gemeenten momenteel bieden voldoende en wat kan er beter?

Vraag & antwoord - 22 maart 2017

Momenteel wonen naar schatting 20.000 personen met een Eritrese achtergrond in Nederland.

Artikel - 16 maart 2017

Ruim 12.500 Eritreeërs vroegen tussen 2014 en 2016 asiel aan in Nederland en het aantal Eritrese statushouders zal de komende jaren toenemen. Twee onderzoeken tonen aan dat deze specifieke groep echt ondersteuning op maat nodig heeft bij de integratie.

Artikel - 7 februari 2017

Vluchtelingen met een verblijfsstatus zo snel mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Gemeenten zien zich voor die taak gesteld. Maar hoe doen ze dat en hoe zorgen ze ervoor dat dit werkt? En welke aanpak – interventie – gebruik je eigenlijk? Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde daarvoor een interventiewijzer.

Artikel - 25 juni 2016

Vanwege onder meer grote niveauverschillen tussen de jongeren en gebrek aan begeleiding, wordt er nu nog te weinig talent benut en werken veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau.

Artikel - 24 juni 2016

Gemeenten schatten dat zo’n 60% van de vluchtelingen pas kans op werk heeft na het volgen van een aanvullende opleiding of het doen van vrijwilligerswerk. Dertig procent is niet bemiddelbaar naar werk. Dat blijkt uit een enquête. De onderzoekers doen op basis van de resultaten aanbevelingen voor gemeenten.

Publicatie - 23 juni 2016

Kennisplatform Integratie & Samenleving en Divosa hebben alle Nederlandse gemeenten in een online enquête gevraagd wat de huidige stand van zaken is bij de arbeidsmarkttoeleiding van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat zien gemeenten als kansen en knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen?

Publicatie - 10 mei 2016

Hoe staat het met diversiteit en integratie in Nederland? Wat zijn de bevindingen van Kennisplatform Integratie & Samenleving in het eerste jaar van zijn bestaan? Een jaar na zijn start in 2015, blikte het kennisplatform tijdens een bijeenkomst op 4 april 2016 terug en vooruit.

Artikel - 13 april 2016

Hij noemt zichzelf geen rolmodel, maar business case. Masoud Banbersta (34) kwam in 2003 als vluchteling aan in Nederland maar is vooral ‘gewoon Nederlands burger’. Een gesprek over ambitie, zelfredzaamheid en de ‘Nederlandse droom’.

Artikel - 12 april 2016

De komst van vluchtelingen brengt onrust met zich mee in de Nederlandse samenleving. De grote vraag is nu hoe gemeenten spanningen en conflicten voorkomen en verbinding maken tussen nieuwkomers en burgers. Jolanda Elferink van Movisie pleit voor een aanpak die gebaseerd is op ‘waarderend co-creëren’.

Contactpersoon

  mdegruijter@verwey-jonker.nl
  030-2303260
  b.avric@movisie.nl
  06-55440640

Categorieën