Wijkteams

Dossier overzicht

Wijkteams moeten de zorg beter en dichter bij de burger organiseren. Uit onderzoek van KIS blijkt dat sociale wijkteams bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal bereiken. In dit dossier bundelen we actuele onderzoeken, praktische tools en interviews met voorlopers uit de praktijk.

Uitgelicht

Artikel - 7 april 2017

Wijkteams bereiken bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal. Knelpunten zijn onder andere onbekendheid met wijkteams en drempels om naar die teams toe te gaan. En als de bewoners wel worden bereikt, blijkt er niet altijd een ‘goede match’ te zijn. ‘Wijkteams zouden diversiteitsproof werken meer moeten zien als businesscase.’

Publicatie - 5 april 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Alle items

Publicatie - 10 april 2017

Hoe verbetert een wijkteam het bereik en de ondersteuning van bewoners met een migratieachtergrond? Kennisplatform Integratie & Samenleving komt met een praktisch gids met tools.

Artikel - 7 april 2017

Wijkteams bereiken bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal. Knelpunten zijn onder andere onbekendheid met wijkteams en drempels om naar die teams toe te gaan. En als de bewoners wel worden bereikt, blijkt er niet altijd een ‘goede match’ te zijn. ‘Wijkteams zouden diversiteitsproof werken meer moeten zien als businesscase.’

Publicatie - 5 april 2017

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Publicatie - 1 december 2016

De transitie en transformatie van de jeugdhulp was mede bedoeld om de dremel naar deze zorg te verlagen. Maar is dat ook gelukt bij gezinnen met een migratieachtergrond en/of gezinnen die in armoede leven? Het Verwey-Jonker Instituut voerde in opdracht van de gemeente Den Haag een verkenning uit om te onderzoeken of de jeugdhulp in Den Haag alle bevolkingsgroepen even effectief bereikt. 

Artikel - 4 juli 2016

Wethouder Jeroen Olthof van Zaanstad vindt het belangrijk dat wijkteams hun aanbod goed toesnijden op de etnische achtergrond van bewoners als dat nodig is. Maar we moeten cultuurdivers werken vooral niet in een systeem willen vangen, zegt hij.

Artikel - 4 juli 2016

Hoe zorg je dat je als wijkteam of jeugdteam groepen bewoners die voor hulpverlening vaak buiten beeld zijn, zoals migranten, toch goed bereikt? Welke competenties zijn daarvoor noodzakelijk en hoe leer je daar oog voor te krijgen? Een gesprek daarover met Monique Schweitz, werkzaam bij GGD Zaanstreek Waterland.

Artikel - 23 juni 2016

Vrijwilligers bij migrantenorganisaties zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor ouders uit hun achterban als ze vragen hebben over de opvoeding. Professionele aanbieders van zorg kunnen hun ondersteunen in de hulp die zij bieden. Dit vergt een inzet vanuit andere rollen dan men gewend is.

Artikel - 25 mei 2016

 De transitie in het jeugdbeleid betekent dat professionals dichter bij ouders en hun kinderen moeten komen en dat de zorg moet aansluiten bij eigen opvattingen en mogelijkheden. Hoe kunnen de wijkteams jeugd bijdragen aan goede opvoedondersteuning ongeacht milieu en herkomst? Hoogleraar Trees Pels gaf er een lezing over.

Publicatie - 13 mei 2016

Vanuit het veld zijn er signalen dat er tussen migrantenorganisaties en wijkprofessionals sprake is van miscommunicatie, wantrouwen en onbegrip. Aan Kennisplatform Integratie & Samenleving is gevraagd te verkennen welk beeld sociale wijkteams hebben bij burgers met een migrantenachtergrond, hoe hun houding is ten opzichte van deze groep en waarom de samenwerking met migrantenorganisaties niet goed verloopt.

Artikel - 21 januari 2016

Wijkteams moeten de zorg beter en dichter bij de burger organiseren. Hoe bereiken deze buurtteams migrantengroepen optimaal en hoe staat het met de samenwerking met migrantenorganisaties? Een gesprek met Zeki Celikkaya hierover. Hij werkt als ouderenmaatschappelijk werker bij twee wijkteams in Rotterdam.

Contactpersoon

  j.achahchah@movisie.nl
  06-55440627
  hbellaart@verwey-jonker.nl
  06-40082873

Categorieën