Dossiers

In dossiers verzamelen wij alles wat op deze website is verschenen over één specifiek onderwerp. Klik op een dossier voor artikelen, blogs, veelgestelde vragen, publicaties, interventies en praktijkvoorbeelden.

Word lid!

Meld u aan en discusseer mee op dit platform.

Stagediscriminatie

Mbo-studenten met een migratieachtergrond moeten meer moeite doen om een stage te vinden. Deze studenten krijgen vaker afwijzingen, maar stagediscriminatie wordt vaak niet herkend door scholen. Ook studenten zelf omzeilen het probleem. In dit dossier bundelen we kennis over discriminatie op de mbo-stagemarkt voor onderwijsprofessionals.

Wijkteams moeten de zorg beter en dichter bij de burger organiseren. Uit onderzoek van KIS blijkt dat sociale wijkteams bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal bereiken. In dit dossier bundelen we actuele onderzoeken, praktische tools en interviews met voorlopers uit de praktijk.

Discriminatie

Discriminatie en racisme zijn niet nieuw. Actuele gebeurtenissen en een verharding van het maatschappelijke debat hebben antisemitisme en islamofobie wel doen toenemen. In Nederland zijn er veel interventies ontwikkeld om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Kennisplatform Integratie & Samenleving voert ook meerdere projecten op dit thema uit. In dit dossier verspreiden we kennis over discriminatie op grond van afkomst, religie en huidskleur. 

Vluchtelingen

De afgelopen jaren kwamen grotere aantallen vluchtelingen naar Nederland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor huisvesting en voor ondersteuning van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - bij het vinden van werk. In dit dossier bundelen we nieuwe en bestaande kennis over de integratie en participatie van vluchtelingen voor overheden en maatschappelijke organisaties.

Europese arbeidsmigranten

Het aantal EU-migranten in Nederland is sinds de uitbreiding van de Europese Unie toegenomen. Media schilderen de komst van deze arbeidsmigranten vaak negatief af. Maar wie is deze nieuwkomer? En hoe komen we tot een doelgericht integratiebeleid? In dit dossier ontsluiten we kennis voor beleidsmedewerkers bij gemeenten en professionals van maatschappelijke organisaties over EU-migranten.

Radicalisering

Radicalisering, vervreemding van de maatschappij en sociale uitsluiting van moslimjongeren zijn actuele thema’s. Professionals van maatschappelijke en migrantenorganisaties en beleidsmakers bij gemeenten hebben behoefte aan kennis, duiding en aanpakken om preventief actie te ondernemen. In het dossier radicalisering ontsluiten we praktische en wetenschappelijke kennis voor deze professionals. Het doel is om beleid, wetenschap en praktijk elkaar te laten versterken.

Roma en Sinti

Beleidsmakers en sociaal werkers hebben behoefte aan kennis over hoe de leefsituatie van Roma en Sinti in Nederland verbeterd kan worden. In dit dossier ontsluiten we daarom artikelen, interventies, publicaties en extern nieuws.

Mantelzorgers met een migratieachtergrond lopen meer risico op overbelasting dan autochtone mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal geïsoleerde groep niet (goed) te bereiken.