Alleen volwassen worden

De Kinderombudsman en Nationale ombudsman hebben onderzoek gedaan naar jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht (amv's). Zij worden zodra ze 18 zijn teveel aan hun lot overgelaten. Hierdoor ontstaat na hun 18e het risico op een opeenstapeling van problemen die een grote negatieve impact hebben op het leven van deze jongeren. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat deze jongeren beter geholpen moeten worden. Daarom is er in dit onderzoek gekeken naar wat ze nodig hebben wanneer zij 18 jaar worden.

Externe publicatie
Vluchtelingen

De Kinderombudsman en Nationale ombudsman doen een aantal aanbevelingen.

  • De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat deze jongeren tot 21 jaar de hulp krijgen die zij nodig hebben.
  • De Rijksoverheid moet één ministerie aanwijzen die de regie neemt om de hulp en opvang voor deze jongeren van 18 tot 21 jaar te organiseren. Bij voorkeur VWS omdat dit departement verantwoordelijk is voor jongvolwassenen.
  • De Rijksoverheid moet de impact van de nieuwe Wet inburgering 2021 op de onderwijskansen van deze jongeren monitoren.
  • Gemeenten moeten samen met hulpverleners en de jongere een toekomstplan maken. In dit plan moet staan wat de jongere nodig heeft om zelfstandig te worden. Belangrijk is dat er in het plan gekeken wordt naar: opleiding, werk, gezondheid, wonen, inkomen en netwerk.
  • Gemeenten moeten zorgen dat deze groep jongeren tot 21 jaar voldoende inkomen heeft, door de bijstandsuitkering aan te vullen.

KIS-onderzoek naar amv's

KIS heeft eerder ook onderzoek gedaan naar vluchtelingen jonger dan 18 jaar die alleen in Nederland aankomen. De Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv) kunnen binnen 3 maanden nadat hun asielaanvraag is goedgekeurd een verzoek indienen om hun ouders naar Nederland over te laten komen. Een gezinshereniging is in principe een vreugdevolle gebeurtenis. Maar de periode rondom die hereniging is ook een risicovolle fase, waarin diverse problemen kunnen ontstaan, zo signaleerde het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees meer over de publicatie Vluchtelingengezinnen succesvol met AMV herenigd.

Publicatie details

Titel
Alleen volwassen worden
Auteur
Marieke Ruitenburg, Alexandra de Jong, Rhea Verheul, Samra el Haji, Selin Tuzgöl, Sterre Naaktgeboren
Uitgever
De Kinderombudsman en Nationale ombudsman
Jaar van uitgave
2022
icon_alert KIS ontsluit als platform op deze site ook relevante kennis van andere (kennis)organisaties.