Ervaren discriminatie en ander ongewenst gedrag onder medewerkers van de gemeente Amsterdam

Dit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (in samenwerking met Movisie) is gericht op het in kaart brengen van de omvang waarin mede­werkers van de gemeente Amsterdam discriminatie en ander ongewenst gedrag ervaren tijdens het werk. Uit recente onderzoeken zijn hierover verontrustende signalen naar voren gekomen. Meer dan de helft van de respondenten ervaart een vorm discriminatie of ander ongewenst gedrag.

Externe publicatie
Werk

Het onderzoek bouwt voort op een eerder kwalitatief onderzoek naar institutioneel racisme bij zes gemeenten in Nederland en de gemeente Amsterdam in het bijzonder. De bevindingen wijzen op duidelijke patronen van ervaren discriminatie en ander ongewenst gedrag onder medewerkers van de gemeente, met opmerkelijke variaties tussen verschillende demografische groepen.

Meer dan de helft van alle respondenten (55%) heeft in de afgelopen 12 maanden pesten, vernedering en/of uitsluiting ervaren. Dat percentage ligt 10-25% hoger voor sommige groepen respondenten op basis van hun herkomst (Europees en buiten-Europees), salarisschaal (binnen de gemeente behorende bij basis­school t/m mbo), hun beperking en/of chronische ziekte, en hun gender. Medewerkers gaven aan dat vooral leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor discriminatie en ongewenst gedrag. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 6900 medewerkers, wat een representatieve steekproef is van de gemeente. 

Onderzoeker Hanneke Felten heeft vanuit Movisie meegewerkt aan dit onderzoek. Zij geeft aanbevelingen hoe dit ongewenste gedrag verminderd kan worden: ‘Het is cruciaal dat je de aanpak van discriminatie en het inclusiebeleid niet vrijblijvend houdt. Het moet duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is en dat er ook verantwoording dient afgelegd te worden over de voortgang. Naast de gemeente Amsterdam kunnen heel veel organisaties daar nog flinke stappen zetten.’

Publicatie details

Titel
Ervaren discriminatie en ander ongewenst gedrag onder medewerkers van de gemeente Amsterdam: Een kwantitatief onderzoek
Auteur
Serena Does, Leon Hilbert, Maxime Yenga, Hannah Hartgerink en Hanneke Felten
Uitgever
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave
2024
icon_alert KIS ontsluit als platform op deze site ook relevante kennis van andere (kennis)organisaties.

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding