FRA adviezen: verslag grondrechten 2016

De Europese Unie (EU) en haar lidstaten hebben in 2015 tal van initiatieven ontplooid ter waarborging en versterking van de grondrechten. FRA’s rapport over de grondrechten 2016 biedt een overzicht en een analyse van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de grondrechten, waarbij niet alleen wordt ingegaan op verwezelijkingen, maar ook op hardnekkige obstakels.

Externe publicatie

Deze publicatie zet de adviezen van het FRA over de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze thematische gebieden op een rij en geeft in het kort de feitelijke gegevens weer waarop deze adviezen berusten. Het resultaat is een beknopt, maar informatief overzicht van de belangrijkste uitdagingen op het gebied van grondrechten waarmee de EU en haar lidstaten geconfronteerd worden.

Grondrechten waarborgen

De FRA (Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten) schetst in dit verslag een aantal ontwikkelen in Europa op o.a. het terrein van asiel en migratie naar de EU, gelijkheid en non- discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid, rechten van de kind én over de integratie van Roma (p 12-13). Tevens voorzien van aanbevelingen van de FRA om de grondrechten te waarborgen.

Publicatie details

Titel
FRA adviezen: verslag grondrechten 2016
Auteur
FRA
Uitgever
FRA
Jaar van uitgave
2016
icon_alert KIS ontsluit als platform op deze site ook relevante kennis van andere (kennis)organisaties.