Ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond

Heb je moeite met het bereiken van mantelzorgers met een migratieachtergrond? Wil je weten wat deze groep nodig heeft en hoe deze mantelzorgers jou makkelijker kunnen vinden? Of wil je hen beter leren kennen? Dan kun je mogelijk leren van het project Kleur in Actie van Alleato.

Externe publicatie
Intercultureel vakmanschap

Het project wilde een brug slaan tussen mantelzorgers met een migratieachtergrond en instellingen voor mantelzorgondersteuning, zorg en welzijn. Deze handreiking geeft een beeld van de gevolgde werkwijze, geeft een zeven-stappenplan om de samenwerking met migrantenorganisaties vorm te geven en biedt tips en adviezen voor ieder die wil werken aan een beter bereik onder mantelzorgers met een migratieachtergrond.

Download

Publicatie details

Titel
Ondersteuning van mantelzorgers met een migratieachtergrond
Auteur
Alleato
Uitgever
Alleato
icon_alert KIS ontsluit als platform op deze site ook relevante kennis van andere (kennis)organisaties.