Een kwart van de nieuwe migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa in Nederland woont in de drie grootste gemeenten. De G3-gemeenten hebben deze doelgroepen beter in beeld dan kleinere Nederlandse gemeenten. Ook geven zij vaker aan gericht beleid te voeren. Dat blijkt uit de enquête onder Nederlandse gemeenten uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Samenleving. In een vernieuwde factsheet zijn deze resultaten uitgelicht.

Het grootste aantal (geregistreerde) migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa woont in Amsterdam (30.895), gevolgd door Den Haag (27.310) en Rotterdam (23.865). In Den Haag is een grote groep migranten uit Midden- en Oost-Europa woonachtig, in Amsterdam zijn het voornamelijk Zuid-Europeanen. Deze drie grootste gemeenten zijn al wat verder in hun aanpak dan de kleinere. Zij verzamelen alle drie op regelmatige basis informatie, hebben beleid op verschillende onderwerpen en organiseren activiteiten waarbij ze met de doelgroep in aanraking komen. Toch zijn er zaken waar ook deze gemeenten niet volledig op zijn toegerust. Ook zij worstelen bijvoorbeeld met vraagstukken rondom registratie, huisvesting en integratie.

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft recent een enquête uitgevoerd onder gemeenten over kennis over en beleid voor migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. De resultaten zijn gebundeld in een factsheet en hiervan is nu een nieuwe versie verschenen. Naar aanleiding van vragen uit het veld hebben is nader bekeken wat de verschillen zijn tussen de aanpak van grote en kleine gemeenten, waar vaak minder migranten wonen. Geen enkele gemeente met minder dan honderd EU-migranten heeft beleid voor deze doelgroep. Bij gemeenten met vijfhonderd tot duizend migranten evenals gemeenten met  minder dan duizend migranten geldt dit ongeveer voor de helft.

In vervolgonderzoek zal Kennisplatform Integratie & Samenleving verder ingaan op het gemeentelijk beleid ten opzichte van deze doelgroep. Zie voor meer informatie de projecten Dialoog en belangenbehartiging en Instrumenten voor het integratiebeleid.

Jouw bijdrage

5 + 5 =
Geef het antwoord op deze rekenoefening. Voorbeeld voor 1+3: voer 4 in.