Inspirerend voorbeeld: Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool biedt hrm-studenten een online module over diversiteit en inclusie aan, waarin studenten kennis krijgen over, en actief aan de slag gaan met, de thema’s discriminatie, diversiteit en inclusie. Wij gaan in gesprek met docenten Zhour van Noort en Ellen Noordam die proactief aan de slag zijn gegaan met de ontwikkeling van deze module.

Naam: Zhour van Noort en Ellen Noordam

Hogeschool: Haagse Hogeschool (HHS)

Functie: Docenten bij hrm-opleiding

Het werkboek is vrij te gebruiken door andere hogescholen. Het is hier [LINK NOG INVOEGEN] te vinden.

Ik vind aandacht voor dit onderwerp onmisbaar bij alles wat je doet

We hebben het met elkaar over het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie en bevorderen van inclusie op de werkvloer. Wat drijft jullie om met dit thema aan de slag te gaan?

Zhour: ‘Ik vind aandacht voor dit onderwerp onmisbaar bij alles wat je doet. Ik leer het mijn zoontje van vier al. Het is voor mij vanzelfsprekend dat je hier oog voor hebt op alle niveaus: in je privéleven, op je werk als hrm-er en als student.’ 

Ellen: ‘Voor ik docent werd was ik jobcoach voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ging toen mee met mensen naar sollicitatiegesprekken en ik heb daar elke manier gezien waarop er gediscrimineerd kan worden. We zijn zelfs een keertje weggestuurd bij een winkel omdat de sollicitant een hoofddoek droeg. Dat onrecht maakt dat het aan alle kanten gaat jeuken. En ik denk dat het heel goed is om je hier tegen uit te spreken, juist als je zelf wel de zes vinkjes hebt.’

Wat bieden jullie studenten aan op dit thema?

Zhour: ‘We hebben een module Diversiteit en Inclusie ontwikkeld voor studenten hrm. In deze module krijgen studenten kennis over discriminatie, diversiteit en inclusie. Ze leren zich in te leven in mensen die kans lopen om gediscrimineerd te worden op de arbeidsmarkt en die ‘anders’ zijn dan zij zelf. Ook krijgen ze handvatten om discriminatie in de praktijk te voorkomen.’

Hoe kan je studenten het beste bewust maken van dit thema?

Zhour: ‘We hebben het werkboek onderverdeeld in vier thema’s. We maken de studenten bewust door hen zelf te laten reflecteren op hun eigen positie als het gaat om dit thema. Door kennis te delen over discriminatie en inclusie, studenten te laten voelen hoe het is om discriminatie te ervaren en actief aan de slag te gaan met het thema.’

Ellen: ‘We werken met videos, artikelen en cijfers. In de filmpjes kunnen best heftige situaties voorkomen, waardoor bewustwording geactiveerd wordt.’

Wat is de plek van de leergang in het curriculum?

Zhour: ‘We hebben een werkboek ontwikkeld dat studenten online in hun eigen tijd kunnen doorlopen. Het zit niet als vaste module in het curriculum. Studenten kunnen het als keuzemodule kiezen, ze krijgen er drie studiepunten voor. We zijn net begonnen, we zitten nog in een pilot. We zijn op het idee gekomen doordat studenten in coronatijd veel thuis online moesten doen. Daar sluit deze vorm bij aan.’

Ellen: “Wereldburgerschap zat al wel in het curriculum, maar kennis over arbeidsmarktdiscriminatie en hoe je dit kan tegengaan, zat er nog niet in. Wanneer de eerste studenten de module doorlopen hebben willen we met hen het gesprek aangaan. Dan heeft iedereen dezelfde basis kennis en kan je erop doorpraten.’

Krijgen jullie steun vanuit de opleiding?

Ellen:  ‘Ja, we krijgen enorm veel vrijheid. Het is echt een thema dat leeft. Wat ik zelf heel leuk vind is dat Zhour en ik echt samen hebben nagedacht; wat willen we nog meegeven aan studenten?’

Als je het gesprek aangaat met een collega dan gaat het balletje rollen

Zhour: ‘Ik vond het heel inspirerend om hier samen met Ellen mee bezig te zijn. In mijn eigen tijd zoek ik veel dingen op en ben ik ermee bezig, maar als je het gesprek aangaat met een collega dan gaat het balletje rollen. We hebben met elkaar besloten een eerste stap te zetten, je moet ergens beginnen. Vanaf hier willen we het verder gaan uitbouwen.’

Ellen: ‘We zijn met de faculteit in gesprek over een hogeschool-brede waar ons werkboek een rol in kan spelen.’

Zhour: ‘En we delen onze materialen graag met andere hogescholen. En als anderen iets hebben dat wij kunnen gebruiken, ontvangen we dat ook graag.’

Welke tip hebben jullie voor docenten die ook meer aandacht aan discriminatie en inclusie willen besteden?

Ellen: ‘Kijk naar wat praktisch haalbaar is om te doen. Hoe kun je met weinig tijd zoveel mogelijk impact maken, zodat het onderwerp gaat leven en er vervolgstappen gezet kunnen worden? Zo zijn wij begonnen met het werkboek voor de online module.’

Zhour: ‘Het heeft ons enorm geholpen om onze hoge verwachtingen bij te stellen. Toen we begonnen hadden we veel hogere verwachtingen. Gesprekken met studenten, verschillende werkvormen. Op een gegeven moment dachten we: dit is niet haalbaar. Daarom hebben we de verwachtingen bijgesteld en bedacht wat wel haalbaar was. Dat is wel fijn, om een eerste stap te zetten, hoe klein die ook is.'

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding