Inspirerend voorbeeld: Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan ‘waardig werk’, ofwel het goed organiseren van werken. Dit thema is gekoppeld aan het thema diversiteit: hoe organiseer je goed werk en creëer je gelijke kansen voor iedereen? Wij gaan in gesprek met Michel Schwartz, docent bij de HRM-opleiding en teamleider van de propedeuse.

Naam: Michel Schwartz

Hogeschool: Hogeschool Utrecht

Functie: Docent bij hrm-opleiding, teamleider propedeuse en leerteamcoach

We hebben het met elkaar over het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie en bevorderen van inclusie op de werkvloer. Waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden binnen de hrm-opleiding?

‘Wij vinden het als opleiding belangrijk dat iedereen, ongeacht afkomst, beperking, seksuele voorkeur, recht heeft op een banen waardig werk. En als je als organisatie zegt waar je voor staat, moet je ook zorgen dat je dat intern waarmaakt. Dat willen we meegeven aan onze studenten: organisaties, maar ook onze opleiding zelf, beloven veel maar het gaat erom: doe je er iets mee in de praktijk? Als hrm-professional moet je handen en voeten geven aan het diversiteitsbeleid.’

Wat wil je dat studenten geleerd hebben na afronding van hun opleiding?

‘Dat er een verschil is tussen zeggen en doen. Dat het in de praktijk lastiger is dan gedacht om goed werkend diversiteitsbeleid door te voeren. Dat je hier als hrm-professional bewust stappen in moet zetten. Want het gaat niet vanzelf. Vaak vindt iedereen in de organisatie het belangrijk dat alle mensen gelijke kansen krijgen. Maar als er geen actief beleid voor is, kiezen mensen toch voor de makkelijkste weg, waardoor de uitkomst niet aansluit bij de visie op inclusie en diversiteit.’

Wat bieden jullie studenten aan op dit thema?

‘In het eerste jaar besteden we in de werkcolleges aandacht aan de vraag wat inclusie en diversiteit betekent voor de processen van werving en selectie. Hoe zorg je dat iedereen gelijke kansen krijgt? Daarnaast geven we een hoorcollege vanuit het lectoraat Organiseren van Waardig werk. Ook lezen de studenten in het eerste jaar een essay van Rob Gründemann over de verliezers en winnaars op de arbeidsmarkt; dit is tentamenstof.

In een praktijkopdracht moeten studenten onderzoeken hoe een bepaalde organisatie – studenten kiezen vaak het bedrijf waar ze een bijbaantje hebben – zorgt dat werving- en selectieprocessen inclusief zijn. Studenten zijn soms wel verbaasd dat er op de website van ‘hun’ organisatie specifiek aandacht geschonken wordt aan inclusie en diversiteit, maar dat ze in de praktijk merken dat er weinig mee gebeurt. Dat is dan de eyeopener voor de studenten. Aan de studenten de opdracht om de organisatie te adviseren over het verbeteren van de werving- en selectieprocedure.’

In jaar 4 krijgen alle studenten de cursus ‘Goed Werk’. Studenten moeten literatuur zoeken en gebruiken om hun eigen visiedocument op Goed Werk te vormen., Hoe kan je als hrm-professional eraan bijdragen dat er binnen de organisatie aandacht is voor inclusie en diversiteit? De student biedt met het visiedocument anderen kennis en inzicht op het gebied van Goed Werk.’

Om studenten te vormen, bewust te maken van dit thema, moet je met elkaar in gesprek

Hoe kan je studenten het beste bewust maken van dit thema?

‘Studenten moeten in werkgroepen actief nadenken en in gesprek gaan met elkaar. Een hoorcollege is een middel om informatie te verschaffen, bijvoorbeeld feiten en cijfers over diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt. Maar om studenten te vormen en bewust te maken van dit thema moet je met elkaar in gesprek. Een voorbeeld: mijn studenten moeten reflecteren op een nieuwsartikel over diversiteitsbeleid. Wat vind je ervan, wat zou jij in je rol als hrm-professional doen? Dit bespreken we met elkaar. Zodat studenten een mening ontwikkelen rond dit thema.’

Hoe is het gelukt dit onderwerp in het curriculum te integreren, en hoe kunnen andere hrm-opleidingen dit voor elkaar krijgen?

‘Het is altijd lastig om nieuwe onderwerpen binnen de opleiding te introduceren, omdat het curriculum al snel vol zit. Maar als je inclusie en diversiteit als opleiding belangrijke thema’s vindt, moet je dit verankeren binnen je opleiding. Wij hebben als opleiding bewust plek gemaakt voor de cursus ‘Goed Werk’. Maar je kunt ook kijken hoe het onderwerp een plek kan krijgen in bestaande vakken of stages, bijvoorbeeld middels een opdracht over inclusieve organisatiecultuur in de cursus over doorstroombeleid. Dit zou ik ook binnen mijn eigen opleiding meer willen doen: het thema integraal benaderen, zodat het in elk leerjaar en stage een plek heeft. Want werken met aandacht voor thema’s rond diversiteit en inclusie leer je niet in één cursus, daar moet je door de gehele opleiding mee bezig zijn.’

Welke tip heb je voor docenten die ook meer aandacht aan discriminatie en inclusie willen besteden?

‘Praat met andere collega’s over dit thema en hoe je het kan implementeren binnen de opleiding. Ik vind het fijn om met collega’s te sparren, om samen goede opdrachten te formuleren en met elkaar stil te staan bij de vraag hoe we dit thema gaan inbedden binnen de opleiding. En betrek studenten! Ga het gesprek aan over bijvoorbeeld de praktijkopdracht over werving- en selectie: begrijpen jullie wat van je gevraagd wordt, waarom we deze opdracht geven, is het helder en concreet genoeg, wat zou deze opdracht kunnen opleveren?’

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding