Open deur?!

Open deur?! is een gratis interactieve game, speciaal ontwikkeld voor en door studenten in het mbo (niveau 1 t/m 4). Leren omgaan met diversiteit, in het bijzonder gender, religie en etniciteit staan centraal. De mbo-student kruipt in de huid van Stephen die voor zijn deur een pakketje vindt. Hij heeft 24 uur de tijd om deze bij de juiste bewoner te bezorgen. Tijdens zijn zoektocht maakt hij kennis met zeer diverse bewoners van een flat. Hoe deze kennismaking verloopt en de keuzes die hij maakt in het gesprek, bepaalt de student. De student leert tijdens de game dat als je open staat voor verschillen en andere meningen, ze zich kunnen verplaatsen en verbinden met anderen. Belangrijke vaardigheden die in het dagelijkse leven, tijdens hun stage en verdere loopbaan goed van pas komen. En bovendien bijdraagt aan actief burgerschap.

Deze tekst is opgesteld door de interventie-eigenaar en aan de hand van de verandertheorie door KIS getoetst. Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon.

Doelgroepen van de interventie

Open deur?! is speciaal ontwikkeld voor en door mbo studenten van leerjaar 1 t/m 4 en alle niveaus. Studenten komen veelvuldig in contact met verschillende mensen tijdens hun stage, verdere beroepsopleiding en loopbaan. Goede open gespreks- en luistervaardigheden waarbij je je kan inleven in de ander en verbinding kan maken, zijn daarbij onmisbaar. De interventie zou daarnaast ook kunnen worden ingezet voor studenten die starten in het hoger onderwijs.

Doel van de interventie

Studenten leren omgaan met diversiteit in hun dagelijks leven, tijdens hun stage en verdere loopbaan. In het bijzonder gender, religieuze en etnische diversiteit.
Specifiek: Studenten leren open te staan voor verschillen, verhalen en andere meningen. Zo kunnen zij zich verplaatsen in en verbinden met anderen.

Subdoel(en) 

Open deur?! sluit aan bij het curriculum Burgerschap binnen de politiek-juridische en sociaal-maatschappelijke dimensie en bevordert kritische denkvaardigheden.
Tijdens het spelen van de game gaat de student in gesprek met de verschillende bewoners van de flat. Hoe de kennismaking en het gesprek verloopt, is aan de student.
Indien de student open vragen stelt, oprechte interesse toont en luistert naar de behoefte van de ander leert hij meer over de persoonlijke verhalen, meningen en emoties van de bewoners en over de inhoud van het pakketje en voor wie het pakketje is.

De studenten:

 • Kunnen zich verbinden met verhalen en ervaringen van anderen;
 • Kunnen luisteren naar andere meningen en verhalen;
 • Beseffen dat door open vragen te stellen je meer te weten komt over een ander;
 • Kunnen verschillende gespreks- en luistervaardigheden toepassen;
 • Kunnen een open gesprek voeren (les 90 minuten).

Werkzame mechanismen

Open deur?! is een game die gebruik maakt van scenariobased learning strategie. Waarbij mbo-studenten direct het effect merken van hun keuzes. Tevens een effectieve strategie waarbij je in een korte tijd veel leert (learning by doing). Door de game te spelen leren de studenten anderen en zichzelf beter kennen, waarbij leren omgaan met diversiteit en in het bijzonder religie, sekse en etniciteit centraal staat. De interactieve game draagt eraan bij dat jongeren kennismaken met persoonlijke verhalen, emoties en het multiperspectief. Door trial en error leren ze dat ze door open vragen te stellen, door te vragen, te luisteren naar de ander, zijn of haar verhaal en diens behoeften, ze verbinding kunnen maken met de ander. Bij de keuzemogelijkheden hebben de studenten beperkt de tijd om te reageren. Waardoor ze – net als in het werkelijke leven – beroep moeten doen op systeem 1: hun intuïtie, eerste indruk en instinct (een automatische reactie op nieuwe informatie).

De interventie Open deur?! zet daarnaast de volgende strategieën van de checklist in:

1. Inleving en empathie

De zes verschillende bewoners in Open deur?! delen hun persoonlijke verhalen met de student, de student luistert, ziet de emoties en kan zich gaan inleven met hun verhalen in verschillende thema’s. Let op: deze verhalen worden pas gedeeld met de student, als deze open vragen stelt, luistert en interesse toont:

 • Justin: gender, homoseksualiteit, etniciteit, jezelf zijn (identiteit).
 • Vincent: woede, identiteit (voelt zich ‘mislukt’) en depressie (vader met alcoholproblemen die overleden is).
 • Isis: bang, #metoo (aanranding), identiteit.
 • Shai: religie (Jodendom), etniciteit, antisemitisme.
 • Bart: losbandig, neemt regels niet zo nauw.
 • Jasmin: vooroordelen, discriminatie, identiteit (zwart zijn).
 • Stephen: vooroordelen, discriminatie, identiteit (succesvol willen zijn).

2. Anti-stereotypen

Studenten ontmoeten in Open deur?! mensen die net anders zijn dan ze hadden verwacht, niet voldoen aan het stereotype beeld. Voorbeelden hiervan zijn de bewoners Justin, Jasmin maar ook Stephen zelf. Zo luistert Stephen bijvoorbeeld naar een podcast hoe je succesvol kan worden. 

3. Verminderen van angst en andere negatieve emoties

 • Doordat de studenten in de huid kruipen van Stephen, een zwarte student, en o.a. zelf bepalen wat Stephen zegt en doet zullen ze zich beter kunnen inleven via hem en zal dat als minder ‘bedreigend’ worden ervaren.
 • Door gebruik te maken van de bijgeleverde gesprekskaarten waarbij studenten zelf met elkaar live in gesprek gaan en op zoek gaan naar een niet voor de hand liggende overeenkomst, zullen de studenten erachter komen dat ze meer  overeenkomsten met elkaar hebben dan ze misschien zelf hadden verwacht en dus ook minder angst hebben, maar juist nieuwsgierig worden naar elkaar.

4. Doordachte beslissingen i.p.v. afgaan op onderbuik

Doordat de studenten snel moeten beslissen bij keuzemomenten in het gesprek met een bewoner, zullen ze erachter komen dat ze soms met hun eigen strategie (onderbuik) niet verder komen en dat ze andere meer ‘open strategieën: zoals open vragen stellen, écht luisteren naar gesprekspartner’ moeten hanteren om in goed contact te komen met de ander.

Verandertheorie

Bekijk het schema

Evaluatie

De game Open deur?! is tot stand gekomen in co-creatie met stakeholders uit het veld: docenten en studenten uit het mbo, een practor ‘Verschillen waarderen’, de mbo-raad en experts op het vlak van deze thematiek (KIS en Vredeseducatie) en gamedidactiek (TinQwise Immersive). In alle fasen van het ontwikkelproces hebben deze stakeholders meegewerkt en getest live of online op locatie in verschillende ROC’s verspreid over verschillende regio’s van Nederland. De test bestond uit het spelen van de game en het invullen van een vragenlijst door zowel docenten als studenten:

 • Concept
 • Eerste versie
 • Tweede versie
 • Finale versie Open deur?!
 • Open deur?! 2.0

Na ieder evaluatiemoment zijn er verbeteringen en aanpassingen gedaan aan de game. Ook kunnen we achter de schermen meekijken en precies zien hoe de student het spel speelt en waar hij op klikt. Na lancering van de game in 2021 is er nog een nieuwe versie gelanceerd in november 2022, waarin de meest recente feedback die we kregen van docenten via e-mail en workshops is meegenomen. Daarnaast heeft Open deur?! een mooie erkenning en waardering gekregen door het winnen van de prestigieuze internationale Comenius EduMedia medaille in 2022 in Berlijn.

Onderzoek

Open deur?! is gebaseerd op de best practices van twee andere interventies van de Anne Frank Stichting, waar onderzoek naar is gedaan. Dit betreft een onderzoek van twee master-studenten naar de oude game Fair Play en het theaterstuk ‘Back to Back’ waar onderzoek naar is gedaan door een onafhankelijk onderzoekster van de Vrije Universiteit van Amsterdam.