Interventie

Mannen met migratieachtergrond in bus

Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst (AMWAHT)

Interventie - 11 april 2015

AMWAHT richt zich op het vergroten van het zelfsturend vermogen van allochtone mantelzorgers. Tijdens de opleiding werken zij aan hun eigen ontwikkeling, lopen stage en leren zelf lotgenotengroepen opzetten en begeleiden.

Het AMWAHT-project leidt allochtone mantelzorgers op tot groepswerkers die in staat zijn om lotgenotengroepen van (allochtone) mantelzorgers op te zetten en methodisch te begeleiden. De opleiding zet in op zowel de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers als op het leren opzetten en begeleiden van lotgenotengroepen. Het opleidingstraject is opgebouwd rond thema’s en bestaat uit drie modules: Lotgenoten, Netwerken en Empowerment evenals voorbereiding stages en een praktijkonderdeel waarin de deelnemers stage lopen en de lotgenotengroepen organiseren. Het traject duurt tien maanden, de belasting voor de deelnemers is circa acht uur per week.

De AMWAHT-opleiding kan in principe georganiseerd worden door iedere (plaatselijke) instelling of organisatie die affiniteit met de doelgroep en voldoende organisatievermogen heeft, zoals steunpunten Mantelzorg, welzijnsinstellingen en ROC ’s.

Trefwoorden: