Interventie

vluchtelingen asielzoekers

Assertiviteit Allochtone Mannen

Interventie - 10 maart 2015

Deze methode richt zich op allochtone mannen tussen de 35 en 60 jaar, met een relatief grote afstand tot de Nederlandse samenleving. Het doel is het aanleren en toepassen van assertief gedrag en daarmee de betrokkenheid bij de directe omgeving en participatie in de samenleving vergroten. De aanpak bestaat uit drie onderdelen: training, coaching en nazorg.

Professionals geven aan dat het beter werkt om groepen te benaderen voor deelname in plaats van individuele werving. In het begin van de training moet geïnvesteerd worden in het winnen van vertrouwen, om weerstand en scepsis weg te nemen. Deelnemers zijn positief over zowel de methode als over wat deelname aan een traject hen heeft opgeleverd. Er is geen effectonderzoek naar de methode bekend.

Ontwikkelaar: 
Thema: 
Trefwoord: