Interventie

vluchtelingen asielzoekers

Buurtreminiscentie

Interventie - 10 maart 2015

Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau. Door middel van het ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe bindingen tussen buurtbewoners van alle leeftijden en herkomst.

Professionals zijn in evaluaties positief over de methode. De werving van deelnemers, continuïteit en taalbarrières zijn wel aandachtspunten. Hoewel de traditionele reminiscentiemethode uitgebreid is onderzocht op haar werkzame mechanisme, is er nog geen effectonderzoek naar buurtreminiscentie gedaan.

Thema: